DNEVNI

Više od 45 milijuna maraka za povratnike, imenovani novi v. d. članovi Nadzornog odbora Ceste FBiH

Piše: Dragan Bradvica

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije je donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 45.170.000 maraka. Vlada je danas usvojila i predloženi Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Kada je riječ o programima utroška sredstava, tri donesene odluke obuhvaćaju tekuće transfere pojedincima, a četvrta se odnosi na kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima.

U sklopu transfera za raseljene osobe i povratnike planirana je raspodjela 25.170.000 maraka za šest programa. Svrha je stvaranje uvjeta za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023., odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama. U okviru transfera za programe povratka u RS planirana je raspodjela 11 milijuna maraka za dva programa, za realizaciju ciljeva iz danas usvojenog plana, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama u bh. entitetu Republika Srpska. Planirana je i raspodjela 4 miliona KM u sklopu tekućeg transfera za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte, te projekte sa nevladinim organizacijama. Svrha ovog programa je stvaranje uvjeta za uspješnu realizaciju spomenutih zajedničkih projekata, s ciljem pružanja pomoći raseljenima, povratnicima i izbjeglicama. Četvrtim usvojenim programom, u sklopu kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, planira se raspodjela 5 miliona KM za podršku implementaciji održivog povratka izbjeglih i prognanih sa područja regije Srebrenica. Cilj je uspješna realizacija raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023., odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama sa ovog područja.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je donijela Rješenje o formiranju Koordinacijskog tijela za provedbu Uredbe o načinu financiranja i upravljanja jamstvenim fondom, u sastavu koordinator Aida Soko (Ured premijera FBiH), te članovi Izedin Kurtović (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Samir Bakić (Federalno ministarstvo financija), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) i Borislav Trlin (Razvojna banka FBiH). Zadatak ovog koordinacijskog tijela je analiziranje i predlaganje mjera Vladi FBiH, s ciljem optimizacije i unapređenja procesa implementacije Jamstvenog fonda, odnosno kreiranja politika Vlade FBiH vezanih za Jamstveni fond.

Dana je prethodna suglasnost za imenovanje Anisa Krivića, Amira Omerovića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja natječajne procedure, a najdulje do tri mjeseca.

Nakon donošenja odluke o sazivanju izvanredne Skupštine Dioničkog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, za sudjelovanje u radu i odlučivanje na ovoj skupštini je opunomoćen Jadranko Puljić.

Također, za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama gospodarskih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Halko Balavac (BH-Gas d.o.o. Sarajevo) i Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo).

Suglasnost na prijedlog liste prioritetnih zadataka za razminiranje u 2023.

Vlada FBiH je dala suglasnost na prijedlog Liste prioritetnih zadataka za razminiranje u 2023. u FBiH. Prethodno je Vlada prihvatila informaciju s mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na ovu listu. Inače, Listom je za ovu godinu u FBiH predviđeno čišćenje 65 lokacija ukupne površine 1.259.397 m², a tehničkim izviđanjem bit će obuhvaćeno 156 lokacija na ukupno 8.677.485 m². Na tri lokacije ukupne površine 23.386 m² planirano je uklanjanje kasetne municije, a istražit će se 69 minsko sumnjivih područja ukupne površine 127.918.327 m².

Ujedno, Vlada FBiH zahtijeva od Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) da prihvati i one prioritete za razminiranje koje naknadno, u skladu sa odgovarajućim razvojnim i drugim planovima, predlože Federalna i županijske vlade, te općinski, odnosno gradski načelnici i gradonačelnici, kao i FUCZ, a za čije se razminiranje stvore uvjeti koji u vrijeme usvajanja Liste nisu postojali.