DNEVNI

Vlada HNŽ usvojila ‘korona zakon’ i rebalans proračuna

Na današnjoj, 121. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, pri utvrđivanju Nacrta Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) i potpori gospodarstvu na području HNŽ, zadužila međuresorno povjerenstvo da razmotri i danas iznesene primjedbe poradi utvrđivanja Prijedloga Zakona i njegova upućivanja u žurni skupštinski postupak.

Istaknuto je kako Zakon predviđa niz konkretnih i kvalitetnih rješenja kojima će biti subvencionirani osobni dohodci, održavana poticajna politika u strateškim gospodarskim granama – poljoprivreda, vodoprivreda, turizam, poduzetništvo, cestogradnja i dr., čime se otvara prostor za oporavak i sprječava daljnji gubitak radnih mjesta, uz očuvanje demografske slike HNŽ.

Također, u priopćenju Vlade HNŽ stoji da se Zakonom sustavno obrađuje rješavanje ekonomskih posljedica pandemije.

U prvom redu, riječ je o potpori zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima izravno pogođenim zabranom rada.

“Naime, preuzet će se subvencioniranje najniže plaće za desetak tisuća pogođenih radnih mjesta u ugroženim gospodarskim sektorima, čime se izravno rasterećuju jedinice lokalne samouprave od toga iznimnog financijskog izazova, ali se istovremeno od njih očekuje da, kroz projekte i programe na svojoj razini, daju maksimalan doprinos normaliziranju ukupnog stanja u Županiji. Zakonom je otvoren prostor i za druge subvencije u gospodarstvu, uz jasno definirane uvjete. Utvrđena su oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe i članarine Turističke zajednice te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih pristojbi) kao poticaj gospodarstvu i povećanju konkurentnosti na tržištu”, priopćeno je.

Također, Zakon definira i proračunske i izvanproračunske uštede, u smislu konkretnih umanjenja plaća izabranih i imenovanih dužnosnika u HNŽ.

Predviđeno je i ustrojavanje stabilizacijskog fonda, s posebnim podračunom, a pravo na subvencioniranje moći će ostvariti poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tijekom borbe protiv pandemije, uz uvjet da imaju izmirene obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada.

“Vrijeme trajanja subvencioniranja najniže neto plaće bit će od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost”, poručuju iz Vlade HNŽ.

Vlada je, također, razmatrajući Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2020. godinu zadužila Ministarstvo financija da, uvažavajući iznijete prijedloge s današnje sjednice, pripravi konačan prijedlog Rebalansa.

-Na današnjoj sjednici Vlada je, zbog poboljšanog epidemiološkog stanja, donijela Odluku o prihvaćanju sporazumnog raskida ugovora s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) u svezi s projektom „Odgovor na COVID-19“. U obrazloženju Odluke naglašeno je kako je Vlada ranije uplatila 1.000.000 KM, odnosno 578.703,70 USD za sufinanciranje Projekta, ali budući da je potrošeno samo 18.760,71 USD preostali dio od 559.942,99 USD UNDP će vratiti u županijski proračun. Istaknuto je, također, kako je iskazana obostrana spremnost za daljnjim nastavkom suradnje na provedbi programa i projekata od obostranog interesa, izvijestili su iz županijske Vlade.

Nastavljajući aktivnosti oko kupnje Hotela “Ero“ u Mostaru za smještaj županijskih tijela uprave, Vlada HNŽ je danas donijela odluku kojom je osigurala sredstva za plaćanje poreza na promet nepokretnosti.

Istaknuto je kako se radi o 527.507,20 KM koji su prihod Grada Mostara.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede zaključno s 31.12.2019. godine. Istaknuto je kako su provedeni postupci i stvoreni uvjeti za sklapanje ukupno 15 ugovora o dodjeli koncesije.

Kako. e navedeno, usvojena je i Informacija o izvršenju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Proračunom HNŽ s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2019. godinu.

Istaknuto je kako su iskazane potrebe gradova i općina za financiranjem objekata i radova iz područja vodoprivrede iznimno velike. U pravilu se radi o infrastrukturnim objektima za čiju izgradnju jedinice lokalne samouprave ne mogu osigurati potrebna sredstva.

Vlada HNŽ je usvojila i Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za 2019. godinu u kojemu su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti.

“Vlada je usvojila Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite, te Izvješće o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstva na području HNŽ za 2019. godine, stoji u priopćenju Vlade HNŽ