DNEVNI ZDRAVLJE

VODIČ ZA ORGANIZACIJE: Kako raditi za vrijeme pandemije?

Pandemija COVID-19 virusa je prvenstveno humanitarna i ljudska katastrofa, koja utiče na milijarde ljudi, u svim vidovima njihovih života. Ekonomski izazovi koje uzrokuje su nikada ranije zabilježeni. Na snazi su mnoge zdravstvene upute i vodiči koji se trebaju poštovati tokom pandemije, a iskustvo pokazuje da što su ovi savjeti jednostavniji, ljudi ih bolje prihvataju.

Ali, šta je sa malim i srednjim preduzećima (MSP), koje upute oni trebaju slijediti kako bi i dalje radili u ovim teškim vremenima? Da li se zdravstvene i organizacione preporuke odnose i na njih u potpunosti, ili postoji prostor za manervisanje? Kada pričamo o komunikaciji, kako preduzeća komuniciraju sa svojim zaposlenicima i klijentima?

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, GIZ-ov projekt „Inovacija i digitalizacija u MSP u BiH“  je napisao „Vodič za organizacije tokom pandemije“, sa osnovnim zdravstvenim i poslovnim preporukama i informacija, s namjerom da pomogne MSP da procijene koje mjere trebaju primijeniti u svakodnevnom radu kako bi minimizirali rizik od pandemije, ali i praktičnim savjetima kako to uraditi. Sve ove preporuke su zasnovane na anlizama i nalazima nekih od vodećih svjetskih i državnih organizacija, koje su relevantne za ovu temu.

Neki od dijelova Vodiča, koji će imati i svoje digitalno izdanje, su:

– Preporuke za stvaranje Priručnika za postupanje u kriznim situacijma!

– Stvaranje i objašnjenje koraka koji se trebaju poduzeti na radnom mjestu tokom pandemije

– Kako organizacije mogu na odgovarajući način procijeniti potencijalne opasne situacije, tokom kojih može doći do širenja virusa

– Mjere koje se trebaju primijeniti radi sprječavanja daljeg širenja virusa na radnom mjestu

– Preporuke za nošenje lične zaštitne opreme

– Preporuke za ponašanje pojedinaca tokom trajanja pandemije

Cjelokupan Vodič za organizacije tokom pandemije možete naći na: https://b2bit.ba/wp-content/uploads/2020/04/Vodic-za-organizacije-u-toku-pandemije-04_2020.pdf

VEZANO

MENTALNO ZDRAVLJE I COVID 19: U Hercegovini pomoć više traže žene

urednik

DIŠE LI SE LAKŠE? U Hercegovini za dva dana samo jedan slučaj koronavirusa

urednik

Deseci novinara umrli od koronavirusa od ožujka

urednik