BIH DNEVNI

Zora Dujmović ipak ide u Dom naroda

U skladu sa članom 10.10. Izbornog zakona BiH županijska zakonodavna tijela biraju 80 izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, 23 iz reda bošnjačkog, 23 iz reda srpskog, 23 iz reda hrvatskog naroda i 11 iz reda Ostalih.

Uvidom u utvrđene rezultate posrednih izbora u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je izabrano 70 izaslanika. Nedostaje 10 izaslanika i to jedan iz reda Bošnjaka, 3 iz reda Srba i 6 iz reda Ostalih.

Prema odredbama člana 10.16. Izbornog zakona BiH, Središnje izborno povjerenstvo BiH vrši ponovnu raspodjelu mjesta koja se ne mogu popuniti iz jedne županije odmah po završetku prvog kruga izbora izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH neizabranom kandidatu koji ima najviši količnik na svim listama koje se kandidiraju za odgovarajući konstitutivni narod ili grupu ostalih u svim županijama.

Imajuću u vidu naprijed navedeno, Središnje izborno povjerenstvo BiH je danas na 96. sjednici donijelo odluke o primjeni člana 10.16 stav (2) Izbornog zakona BiH i raspodjeli mandata izaslanicima iz reda bošnjačkog i srpskog naroda i reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Na osnovu današnjih odluka, mandati u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH se dodjeljuju sljedećim kandidatima:

1. Aida Obuća – Bošnjakinja

2. Zora Dujmović – Srpkinja,

3. Branka Cvijetić- Srpkinja.

4. Kenan Magoda- Ostali

5. Albin Zuhrić – Ostali i

6. Vibor Handžić – Ostali

Ostala četiri (4) mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, jednog iz reda srpskog naroda i tri (3) iz reda Ostalih, Središnje izborno povjerenstvo BiH će popuniti u skladu sa Kriterijima i postupku popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, a nakon pravosnažnosti danas usvojenih odluka.