DNEVNI EU

Program Kreativna Europa: 2,44 milijarde eura za kreativce i umjetnike

Kreativna Europa je program Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru, koji će od 2021. do 2027. podupirati europski kulturni i kreativni sektor.

Kultura i sloboda stvaranja su ključne za Europsku uniju i građane u njoj, doprinoseći jačanju demokracija i vrijednosti, pa kulturni i kreativni sektor i industrija imaju presudnu ulogu u europskoj raznolikosti.

Ovaj program slijedi strukturu prethodnog programa i uključuje tri potprograma koji redom obuhvataju kulturne i kreativne sektore, osim audiovizualnog, zatim audiovizualni, te aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima.

Proračun programa iznosi 2,44 milijarde eura, a u prethodnom razdoblju (2014. – 2020.) na raspolaganju je bilo 1,47 milijardi eura. Iz Kreativne Europe se ulaže u djelovanja kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

Tri info dana u tri grada

Ciljevi su čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost, povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih sektora, posebno audiovizualnog. A kako bi se dodatno ojačao kulturni i kreativni sektor u Europi i potaknulo financiranje kulturnih projekata, unutar Kreativne Europe uveden je financijski instrument – Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora koji iznosi 181 milijun eura.

Program jačanja kapaciteta pomaže financijskom sektoru da bolje razumije potrebe kreativnog i potiče financijske posrednike da postanu aktivniji zajmodavci malim i srednjim poduzećima.

Potpora uključuje umjetnike, kulturne profesionalce i organizacije, filmaše, glazbu, interdisciplinarne umjetnosti, baštinu, te industriju video igara. Kroz natječaje u potprogramu potiču se mobilnost, međunarodna suradnja, prijevodi europskih literarnih djela, te funkcioniranje europskih mreža i platformi…

Programska aktivnost “media” u sklopu Kreativne Europe podupire svjetsku distribuciju s više od tisuću europskih filmova, pružajući potporu profesionalcima u audiovizualnom sektoru u međunarodnoj karijeri. Novosti u programu doprinijet će oporavku sektora, pomažući im da postanu inkluzivniji, digitalniji i ekološki održiviji.

S ciljem pružanja potpore kulturnom i kreativnom sektoru upriličena su dva “info” dana, a treći će se održati danas i u našoj zemlji. Današnji domaćin je Mostar, nakon Sarajeva i Banja Luke. 

– Europska unija je za ovaj program pripremila proračun dostupan aplikantima u razdoblju od 2021. do 2027, čime će pružiti financijsku pomoć desetinama tisuća umjetnika, djelatnicima u oblasti kulture, audiovozuelnih medija, organizacijama u oblasti izvedbene i likovne i izdavačke djelatnosti, filma, televizije, glazbe kao i industriji video-igrica, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević.

Pozvala je zainteresirane da se prijave na natječaj putem kojeg se dodjeljuju sredstva iz programa. Koordinator deska Bosne i Hercegovine Ilija Papac naglasio je kako desk radi na promociji programa i edukaciji korisnika, te da zasad vlada veliko interesovanje za sudjelovanje u programu.

– U okviru programa se nalaze javni pozivi koji su limitirani određenim iznosom novca i brojem prijava. U biti, bh. korisnici se natječu zajedno s ostalim korisnicima iz Europske unije, kazao je.

Šef Izaslanstva Europske unije u BiH Johann Sattler podsjeća da je iznos dostupnih sredstava iz programa uvećan za pedeset posto jer se tijekom pandemije uvidilo koja je važnost kulture u vremenima kada nismo imali priliku posjećivati kazališta i kina.

Jedan od najvažnijih benefita za BiH kada je u pitanju sudjelovanje u programu osim financijskog je i jačanje razine zajedništva s članicama Europske unije što je posebno važno na putu BiH ka EU.

– Naravno sve su veće potrebe kreativne industrije, kao i filmske i drugih značajnih umjetnosti. Zadovoljstvo nam je predstaviti Kreativnu Europu za BiH. U našem timu je troje mladih, čiji je zadatak promovirati program širom zemlje i privući što više aplikanata, rekao je Satler.

Benefiti za umjetnike i kreativce

Kreativna Europa također pomaže prekograničnu cirkulaciju djela i mobilnost kulturnih aktera. Pruža financijsku potporu aktivnostima s europskom dimenzijom s ciljem jačanja transnacionalnog stvaranja i kruženja europskih djela, razvoja transnacionalne mobilnosti, razvoja publike, inovacija i izgradnje kapaciteta. Podržane aktivnosti imaju za cilj omogućiti kulturnim i kreativnim akterima međunarodni rad.

– Pomaže i u pokretanju i distribuciji projekata s međunarodnim potencijalom za putovanje izvan nacionalnih i europskih granica. Ciljevi su i promicanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, skalabilnosti i talenata za jačanje europske industrije u odnosu na globalne konkurente, te jačanje dostupnosti i vidljivosti djela za potencijalnu publiku kroz kanale distribucije i razvoj publike, navodi Papac.

Program se bavi i zajedničkim izazovima i prilikama kulturnih i kreativnih sektora, uključujući promicanje inovativnih pristupa stvaranju sadržaja, pristupu, distribuciji i promicanju u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i potporu medijskoj pismenosti, kvalitetnom novinarstvu i slobodi, odnosno pluralizmu medija.

– U nadi da će Program biti vidljiv u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno ističem ulogu programa u jačanju europskog duha što svakako doprinosi europskom putu Bosne i Hercegovine. Također, tu su i očuvanje i promidžba europske kulturne i jezičke raznolikosti, kao i svih ostalih različitosti koji su od značajna za Bosnu i Hercegovinu jer bez uvažavanja jednakopravnosti kultura i jezika nema ni prosperiteta za Bosnu i Hercegovinu i njene žitelje, kazala je ministrica Gudeljević.

Novoformirani DESK sa sjedištem u Mostaru, koji je dobio potporu i Europske unije izabran je putem javnog natječaja te za zadatak ima promovirati program, pomagati kulturnim i kreativnim akterima u apliciranju za sredstva koja nudi Program, pružati relevantne informacije o financijskim potporama, ohrabrivati prekograničnu suradnju, organizirati radionice, seminare konferencije i ostale aktivnosti s ciljem osiguranja vidljivosti Programa.

Bosna i Hercegovina je pristupila ovom programu 27. svibnja, nakon što je provedena zakonska procedura i obostrano potpisan Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju.

Dnevni list

Sve što podržava umjetnost i kulturu je za pohvalu

Mili Tiro, direktor mostarskog Blues festivala, kazao je da je ovaj projekt iznimno važan za dizanje razine kulture u našoj zemlji.

-Hvale vrijedan program u svakom slučaju! Sve što podržava umjetnost i kulturu je za pohvalu u vremenu u kojemu u našoj zemlji nema dovoljno izdvajanja za tu životnu oblast. Mladi ljudi ove zemlje imaju talente, ali ponekad nemaju pravu priliku ili dovoljno novca da ostvare snove i pokažu te talente. To je svakako popraviti i kulturnu ponudu u BiH, a svako ulaganje u kulturu znači i bolje društvo i percepciju mladih da se uključe u taj svijet. Znači svakako i bolju budućnost, kazao je Tiro.