DNEVNI ZDRAVLJE

Đana Lončarica: Sve naše reakcije u ovoj situaciji su normalne reakcije na jednu nenormalnu situaciju koja nas je zadesila

INTERVJU Đana Lončarica, psihologinja i psihoterapeutkinja

Razgovarala Vesna Hlavaček

[email protected]

“Ljudi koji uspiju prevazići traumu, naći smisao, prihvatiti sebe drugačijeg i novog su ljudi od kojih svi možemo puno naučiti. Ljudi koji nam svjedoče vlastitim životom da je moguće u životu izgubiti puno, ponekad i sve do čega im je stalo, ali nastaviti dalje, pronaći nove vrijednosti, novo poimanje sebe i svijeta. Nije lako, daleko je od toga, ali je moguće…”piše Đana Lončarica, psihologinja i psihoterapeutkinja, naša današnja sugovornica, koja svojm plemenitim djelovanjem pomaže upravo I tim ljudima.

Naravno, započet ćemo razgovor onim što nas svakodnevno zaokuplja – pandemijom COVID-a 19, koji, uz ostalo, pogubno djeluje na naše mentalno zdravlje. Zašto i kako se to zbiva?

-Promijenile su se naše navike, naša svakodnevnica, mnogi su ostali bez posla i bez svojih najbližih. Neizvjesnost i strah od zaraze za sebe i druge, svakodnevno, je prisutan. Smanjili su se svakodnevni socijalni kontakti uživo, koji su nas ispunjavali. Zabave, kao veoma važne ljudske potrebe mnogo je manje, manje druženja, putovanja, generalno susreta s ljudima. Prevladavaju strah i anksioznost u vezi budućnosti.

Postoji li način da takav utjecaj spriječimo?

-Prvo što možemo sebi reći da imamo pravo na sve osjećaje koji nam se javljaju, posebno na strah, tugu, ljutnju. Sve naše reakcije u ovoj situaciji su normalne reakcije na jednu nenormalnu situaciju koja nas je zadesila. Održati strukturu dana i omogućiti da u tom danu imamo vremena i za posao, ali i za rekreativne i zabavne aktivnosti, uključujući kontakte s dragim ljudima, telefonskim, video ili u tom trenutku mogućim načinima, znači podržati sebe da se osjećamo bolje i vedrije. Kada mijenjamo svoje ponašanje mi utičemo i na svoje emocije i tako postajemo samopodrška  sebi samima.  Imati iskren i otvoren razgovor s bliskim ljudima, razmijeniti ono što nam je na srcu i duši, osjetiti da nismo sami u svemu što se dešava, jeste i podrška našem mentalnom zdravlju.

Promijenile su se naše navike, naša svakodnevnica, mnogi su ostali bez posla i bez svojih najbližih.

Kako djeca reagiraju na “nove normalne” uvjete, a kako odrasli?

-Djeci kao i odraslima promijenila se svakodnevica. Ono što je posebno važno jest razumijevanje i važnost roditeljske podrške djeci. Roditelji koji se dobro nose s kriznom situacijom modeliraju takvo ponašanje, ali i način gledanja na život. Podijeliti iskreno s djecom svoje osjećaje, ali i dozvoliti djeci da podijele svoje i omogućiti im prostor za to, znači modelirati i biti uzor kako se nositi sa teškim situacijama, ne samo sada u ovoj situaciji, nego i inače u životu.

Kako u “novom normalnom” organizirati život u obitelji?

-Život bi trebalo organizirati da djeca imaju vrijeme za svoje obaveze, ali naravno, vrijeme, i za zabavu, posebno igru, koja predstavlja jako važan aspekt u životu djece. Odlazak u prirodu, fizičke aktivnosti, društvene igre s djecom i naravno otvorena komunikacija, podržat će i psihološko i fizičko zdravlje djeteta.

Što je primarna zadaća škole?

-Primarna zadaća škole je i obrazovna i odgojna u isto vrijeme. Učitelji/ce, nastavnici/e, profesori/ce su modeli za djecu kako u obrazovnom smislu, vrlo često i u odgojnom.

Povećava li se vršnjačko nasilje? Događa li se isto s rodnim nasiljem?

-Što se tiče povećanja nasilja u svakom obliku za vrijeme pandemije, da bismo mogli odgovoriti sa sigurnošću trebamo sačekati rezultate ozbiljnjih istraživanja koja se provode i koja će se provesti. Generalno na osnovu dugogodišnjeg psihoterapijskog iskustva, mogu reći da kontekst uvijek određuje značenje i da se tokom kriznih situacija, bile one individualne ili globalne mogu očekivati posljedice u funkcioniranju pojedinaca, porodica i grupa. Kakve i kolike, o tome još za sada ne možemo govoriti.

Kažu da nam COVID očitava lekciju…

-Svaka krizna situacija, ako se prevaziđe na adekvatan način može rezultirati i rastom i razvojem, i pojedinaca i porodica. Iskustva koja čovjek stvara prevazilazeći i noseći se s izazovima u životu i u svojoj sredini, stvaranje pozitivnije slike o sebi, ali i vjere u sopstvenu snagu i upornost.

Koliki je pritisak klijenata na psihoteapeutska savjetovališta…, s kakvim problemima se ljudi suočavaju?

-Za vrijeme pandemije broj upita, poziva i traženja psihoterapeutske pomoći se povećao. Ljudi se kao i ranije javljaju zbog različitih simptoma, između ostalog anksioznosti, depresivnosti, ali i zbog gubitaka kojima su mnogi izloženi zbog zaraze i trenutne situacije.

Psihologija je Vaš životni izbor. Čime Vas je osvojila?

-Psihologija i psihoterapija me osvojila time što nam je omogućeno da se stalno upoznajemo i susrećemo s novim  ljudima i njihovim pričama, koje nekada samo mi i čujemo. Osvojila me što je rad u ovoj struci uvijek drugačiji, svaki čovjek svijet za sebe, što me je potakao da učim o drugima, ali dosta i o sebi i da se uvjerim šta sve ljudi mogu i uspiju kad žele i kad se potrude.

Prošli ste dugo školovanje. Kroz koje ste etape sve prošli?

-Poslije studija psihologije završila sam gestalt psihoterapiju koja je trajala 5 godina. Nakon toga i porodičnu sistemsku psihoterapiju od 4 godine. Poslije toga i dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju. Trenutno sam na edukaciji iz kognitivno bihevioralne psihoterapije. Proces školovanja za psihoterapeuta traje dugo jer osim znanja, podrazumijeva i veliki broj individualnih i grupnih sati vlastite psihoterapije, jer za rad s ljudima, njihovim vlastitim izazovima i resursima, potrebno nam je poznavati vlastite i biti stalno svjesni svog vlastitog stanja i tema na kojima trebamo raditi. Rekla bih da je za psihoterapeuta osim stjecanja znanja koje je neophodno, vrlo važan i emocionalni i psihološki razvoj koji nam omogućava da se zaista sretnemo i razumijemo sa svojim klijentima.

Koliko je teško nositi na plećima sve teškoće za koje Vaši klijenti svakodnevno očekuju rješenja?

-Rekla bih da je za psihoterapeuta osim stjecanja znanja koje je neophodno, vrlo važan i emocionalni i psihološki razvoj koji nam omogućava da se zaista sretnemo i razumijemo sa svojim klijentima

Kako se vi relaksirate?

Ja se relaksiram druženjima s prijateljima i porodicom, čitanjem, putovanjima, veoma volim životinje i bavljenje njima, volim i odmara me more i plivanje.

Pošaljite poruku našim čitateljima…

-Poruka čitateljima je podrška da što bolje razumiju sebe, svoje emocije i vlastite potrebe, jer će to pomoći u boljem i kvalitetnijem odnosu s drugim ljudima, ali i u postizanju rezultata na privatnom i poslovnom planu. Kad pogledamo u sebe, dobijemo putokaz i odgovor na mnoga pitanja koja postavljamo sebi i drugima.