ZDRAVLJE

U BiH nedovoljna osviještenost o prevenciji i liječenju ‘tihe bolesti’

U svijetu se 28. srpanj obilježava Svjetski dan hepatitisa – ‘tihe bolesti’ kao posljedica koje godišnje premine više od 1,1 milijuna ljudi. Nedovoljna informiranost o bolesti, rizicima i načinu prenošenja, kao i o prevenciji hepatitisa B i C i mogućnostima liječenja za posljedicu ima da inficirani često nisu svjesni da su nosioci virusa, čime postoji i mogućnost širenja infekcije. Svake se godine u svijetu 28. srpanj obilježava Svjetski dan hepatitisa u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitis B i C, još uvijek predstavljaju globalni javnozdravstveni izazov. Da virusni hepatitisi predstavljaju javnozdravstveni problem i u BiH potvrđuje i Rozalija Nedić, iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBIH. U razgovoru za AA izjavila da je u 2022. u tom bh. entitetu registrirano 97 novih slučajeva virusnih hepatitisa, najviše tipova B i C. Dodala je da je zbog nedostatka pouzdanih epidemioloških podataka teško usporediti epidemiološku situaciju u BiH sa zemljama regije. Ističe kako nije u dovoljnoj mjeri prisutna svijest o samoj bolesti, njenom prenošenju, prevenciji, ali ni liječenju. Nedić ističe da je posljednjih godina u FBiH zabilježen pad stope cijepljenja protiv hepatitis B i da je stopa u 2022. iznosila 70,4 posto, što je znatno manje u odnosu na preporučenih 95 posto. Tvrdi da je neophodno dodatno promovirati preventivne mjere u borbi protiv hepatitisa, kao što je testiranje na bolest.