Magazin

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

UN Women BiH od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u saradnji s partnerima, provodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”. Aktivnosti su dio globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. U fokusu ovogodišnje kampanje u BiH je utjecaj pandemije COVID-19 na porast nasilja nad ženama i djevojčicama. Uz to, kampanja ističe važnost osiguravanja nesmetanog pristupa uslugama podrške preživjelima nasilja, te doprinos šire zajednice prevenciji nasilja nad ženama u vremenu krize, s posebnim fokusom na medije. Početak kampanje „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ obilježen je online događajem, na kojem su uvodne riječi održali/e Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, gdin John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH, i gdin David Saunders, predstavnik UN Women u BiH. „Pandemija COVID-19 nesrazmjerno utječe na žene, i to je pogotovo slučaj kada je u pitanju nasilje nad ženama, kada su domaćinstva pod pritiskom. U vremenu krize, važno je da osiguramo da žene i djevojčice dobiju prijeko potrebnu podršku i zaštitu. Nastavit ćemo podržavati rad na sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini”, rekla je Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.   „Kriza prouzrokovana pandemijom COVID-19 nas je sve natjerala da prakticiramo socijalnu distancu i da ostanemo kod kuće. Kao rezultat, nasilje u porodici se povećalo. Sigurne kuće nastavljaju podržavati žene i djevojčice kojima je potrebna pomoć u krizi; osoblje je preopterećeno i riskira vlastite živote da pomogne drugima. Ponosni smo na to što UN Women radi sa lokalnim pružaocima usluga iz općina i nevladinih organizacija, koji ulažu trud da podrže svaku ženu i djevojčicu suočenu sa nasiljem u porodici. Sve preživjele moraju dobiti pomoć koju trebaju i zaslužuju, pogotovo u vremenu krize. Nasilje nikada nije prihvatljivo“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH. U okviru događaja održana je panel diskusija na temu „Utjecaj pandemije COVID-19 na nasilje nad ženama“, u kojoj su učestvovali/e Joško Mandić, stručni savjetnik pri Agenciji za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH; Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva; i Radmila Žigić, direktorica Fondacije „Lara“ iz Bijeljine. Jedan od zaključaka diskusije bio je da svi članovi društva – vladin, nevladin i privatni sektor, te mediji, igraju važnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, te da svi trebaju djelovati zajedno kako bi privatni i javni prostori bili sigurni za žene i djevojčice. Kampanja „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ se realizira i na društvenim mrežama UN Women u BiH – Facebooku, Twitteru i Instagramu, gdje će predstavnici/e nevladinog sektora, medija i međunarodne zajednice poslati snažne poruke u cilju podizanja svijesti o nasilju nad ženama i djevojčicama u vrijeme pandemije COVID-19 uz moto #isključimonasilje. Također, u sklopu kampanje bit će realizirana bliska saradnja sa lokalnim medijima iz 11 bh. općina, u cilju podizanja svijesti o nasilju nad ženama na lokalnom nivou, i jačanja kapaciteta medijskih stručnjaka/inja za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

VEZANO

Pomoć vlasnicama agrobiznisa i poduzetnicama

urednik

Čak 48 posto žena u Bosni i Hercegovini bilo je žrtva nasilja

urednik