SVAŠTA

Spriječiti stradanje migratornih vrsta

Povodom Međunarodnog dana migratornih vrsta ptica, članice Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini ukazuju na probleme sa kojima se ptice susreću tokom seobe te zahtijevaju od nadležnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini da svoje aktivnosti usaglase sa međunarodnim sporazumima kao što su Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS) i Sporazum o zaštiti Afričko-Euroazijskih migratornih vrsta ptica vodenih staništa (AEWA).

Iz Mreže posmatrača  ptica pozivaju građane da se uključe  u aktivnosti prijavljivanja i sprječavanja pojava koje negativno djeluju na ptice i njihova staništa u Bosni i Hercegovini.

U priopćenju navode da seoba ptica predstavlja jedan od najaktivnijih procesa u živom svijetu. Svake godine u proljeće i jesen milioni ptica prelijeću sa jednog na drugi kraj Planete. Nažalost, tokom ovog dugog puta veliki broj ptica nastrada, uglavnom zbog nelegalnih ljudskih aktivnosti i neadekvatno prilagođene infrastrukture. 

Na Jadranskom migratornom putu kao glavni uzroci stradanja ptica tokom seobe prepoznati su krivolov, trovanje, stradanje od strujnog udara i sudara sa električnim vodovima. Također, zbog požara koji su uglavnom izazvani ljudskim djelovanjem, migratorne vrste ostaju bez stotine hiljada hektara staništa pogodnih za odmor i prehranu tokom seobe, navode iz Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini koju čine  Ornitološko društvo „Naše ptice“, Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, Udruga za zaštitu prirode i održivi razvoj „Naša baština“, Omladinski klub „Novi Val“, Centar za životnu sredinu, Ekološka udruga „Lijepa Naša“, Udruga za zaštitu ptica i prirode „Čaplja“ .