LOKALNO Posao TEHNOLOGIJA

Privatna investicija preko 300 milijuna eura iz Njemačke u vjetroenergiju u Glamoču i Bosanskom Grahovu

Ivan Vukadin, premijer Kantona 10, i Andreas Chollet, šef razvojnog projekta njemačke kompaniji wpd GmbH, 31. kolovoza su potpisali memorandum u kojem su regulirani okvirni uvjeti za izgradnju prva dva od ukupno četiri planirana vjetroparka. Za ova dva parka u općinama Glamoč i Bosansko Grahovo predviđena su privatna sredstva od inicijalnih 300 milijuna eura.

 Ova dva vjetroparka su prvi dio planiranog sistema vjetroparkova “Livno – Glamoč – Bosansko Grahovo”. Uz još dva dodatna parka u opštini Livno, sistem vjetroparkova bi trebao pokrivati ukupan obim ulaganja od 1,5 milijardi eura i generirati preko 1000 MW snage.

 Ovaj projekat predstavlja značajnu privatnu investiciju u obnovljive izvore energije i u regiju. Vjetroparkovi ne samo da bi trebalo da proizvode čistu energiju, već i da stvaraju radna mjesta u regiji. Ovdje postoji veliki potencijal za BiH. U ime Veleposlanstva, ceremoniji potpisivanja prisustvovao je šef Odjela za privredu i privrednu suradnju Njemačke ambasade, dr. Daniel Stinsky i čestitao kantonu i kompaniji wpd na ambicioznom projektu. U svom pozdravnom govoru istakao je njemačku podršku BiH u izgradnji obnovljivih izvora energije i istakao važnost privatnih investicija.