DNEVNI Mostar

MOSTARSKE PLAĆE: Greška teška pet milijuna maraka

Grad Mostar je u razdoblju od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2022. godine pogrešno  obračunavao plaće svojim uposlenicima pa je, nakon podnesenih tužbi i pritisaka djelatnika, donio Odluku o načinu izmirenja obveza prema uposlenicima. Obveza će, kako se navodi u Odluci, onima koji su podnijeli tužbe protiv Grada i koji ne odustanu od daljnjeg vođenja sudskog postupka biti izmirena po pravomoćnim sudskim presudama. Spor je, kako se doznaje, težak oko pet milijuna KM, prenosi Bljesak.

Dvije rate

Onima koji odustanu od sudskih postupaka će obveze biti izmirene prema pojedinačno zaključenim sporazumima. Grad je odlučio novac uposlenicima izmiriti u dvije rate: jednu do kraja ove godine, a drugu do sredine sljedeće. Inače, u svibnju je Grad potpisao sporazum sa Sindikalnom organizacijom Gradske uprave Grada Mostara, a koji se primjenjuje na sve zaposlene državne službenike i namještenike u Gradu, prema kojem je osnovica za obračun plaće za razdoblje od 1. travnja do 1. rujna 2022. u visini od 347,37 KM (330 KM x 1,05263) i visina boda za obračun plaće u iznosu od 1,05, pa ukupna osnovica iznosi 364,74 KM (347,37 KM x 1,05). Do sada se plaću pojedinim službenicima obračunavalo bez pridržavanja zakona koji nalaže da dodatak za posebne uvjete rada iznosi do 30% od osnovne plaće, zbog čega je Grad i izgubio neke sudske sporove.

Ponovno računanje mirovina

Nakon presuda i potpisanog sporazuma, uvodi se korektivni faktor propisan Zakonom o porezu na dohodak i bod čija je vrijednost utvrđena u visini od 1,05, čime se gradskim državnim službenicima i namještenicima plaće počinje zakonski isplaćivati. Iako se Grad hvalio povećanjem plaća, riječ je o zakonskom usklađivanju što je u praksi trebalo biti usvojeno prije donošenja proračuna za ovu godinu. Kako prenosi portal Bljesak, i umirovljenici koji su bili uposlenici Grada na sudu su dobili Grad. Oštećeni su, kako je presudio Županijski sud u Mostaru, za obračun poreza i doprinosa za mirovinsko osiguranje i trenutni uposlenici, tj. budući umirovljenici Grada pa bi se ponovno trebale utvrđivati visine mirovina. Naime, Županijski sud u Mostaru potvrdio je raniju presudu Općinskog suda da su tužitelji koji su bili raspoređeni u PVP Mostar plaćani po nižem koeficijentu. Grad je, pri obračunu plaće, izostavio primjenu korektivnog koeficijenta u razdoblju od 2016. do 2019. te, dijelom, i u 2020. godini.

I revizori su ranije upozoravali Grad Mostar na nepravilnosti pri isplati plaća navodeći da koeficijenti utvrđeni Odlukom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Grada Mostara za radna mjesta glavnog savjetnika, šefova službi u sastavu odjela, stručnih savjetnika i određenih namještenika, nisu usuglašeni s koeficijentima propisanim Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH. Također, lani je presudom Općinskog suda u Mostaru po tužbi mostarskih inspektora protiv Grada zaključeno da je Grad Mostar diskriminirao i potplaćivao svoje inspektore.