Mostar

Obustava prometa na Bulevaru u Mostaru

Odjel za gospodarstvo,komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara odobrio je izvođaču radova Javno poduzeće (JP) “Komunalno” d.o.o. Mostar zahtjev za privremenu regulaciju/obustavu prometa na dijelu prometnice Bulevara narodne revolucije, desna strana od križanja za skretanje prema mostu Hasana Brkića do križanja skretanja za naselje Rodoč (Kolonija).

Radovi će se na navedenom dijelu prometnice izvoditi u utorak, 29. studenog, u vremenu od 7 do 17 sati, priopćeno je iz Grada Mostara.

Izvođač radova obavezan je omogućiti i propisno obilježiti alternativno rješenje protoka prometa na dionici predmetne ulice na kojoj se ne izvode radovi, obustavu i izmjenu režima prometa raditi po potrebi izvođenja radova u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova.

Izvođač radova obavezan je alternativnim rješenjem omogućiti pristup dionici ulice na kojoj se izvode radovi za vozila stanara, vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila i vozila MUP-a.

Također, dužan je prometnu signalizaciju postaviti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daju ovlaštene osobe.

Regulaciju prometa u datim uvjetima nadgledati će Policijska uprava Mostar.

Sve troškove eventualne štete nastale na putu i okolini snosit će izvođač radova.

Nakon završetka radova izvođač je dužan ukloniti svu prometnu signalizaciju, uređaje, predmete i objekte koji su postavljeni, vratiti eventualno privremeno uklonjenu prometnu signalizaciju, te put i objekte popraviti i dovesti u prvobitno stanje.