Nekategorisano

Grad Ljubuški za sport izdvaja 199.500, a za kulturu 91.000 maraka

Među odlukama koje je Gradsko vijeće Ljubuški usvojilo na protekloj sjednici su i one o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture i sporta.

U odlukama se navodi kako će se žurni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom godine iz područja kulture, ali i sporta podmirivati iz interventnih sredstava koja iznose 30 posto od proračunom predviđenih sredstava za te namjene.

Uvjeti natječaja

Kada je riječ o projektima iz područja kulture, za koje je osiguran iznos od 91.000 KM, na javni poziv mogu se prijaviti udruge za promicanje kulture, muzeji, kulturno-umjetnička društva, mjesne zajednice koje održavaju kulturne manifestacije, pravne osobe koje su registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti, kao i fizičke osobe koje se bave kulturnim djelatnostima.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu sredstava, oni koji se prijave na natječaj moraju imati sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog, ostvarene značajne rezultate u području kulture, a sredstva se mogu dodijeliti i onima koji nemaju sjedište/prebivalište na području Ljubuškog, ako je projekt od važnosti za grad Ljubuški.

Sredstva, koje će biti realizirana iz gradskog proračuna, rasporedit će se za projekte iz područja zaštite i očuvanja kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, knjižnične i izdavačke djelatnosti, glazbeno-scenske umjetnosti, likovne, dramske, filmske, kinematografske te muzejsko-galerijske djelatnosti, tradicionalnih umjetničkih obrta, kao i za projekte vezane za uspostavljanje suradnje i razmjene.

Pravo na prijavu za dodjelu sredstava za projekte iz sporta imaju, pak, sportski klubovi, udruge, savezi, klubovi invalidnih osoba, mjesne zajednice koje održavaju sportske manifestacije, kao i pojedinci koji sudjeluju na međunarodnim natjecanjima.

Za ovu oblast, jednako kao i za kulturu, vrijede ista pravila kako bi oni koji se prijave na natječaj ostvarili pravo na dodjelu sredstava, a za tu namjenu predviđeno je 199.500 KM.

Ugovori s korisnicima sredstava

Grad Ljubuški dodijelit će ih za one projekte i aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje na prvenstvenim natjecanjima u organizaciji nadležnih sportskih saveza na području ZHŽ-a (županijska, federalna i državna natjecanja), aktivnosti i natjecanja sportskih klubova (turniri i sezonska natjecanja), organizaciju službenih državnih i međunarodnih natjecanja, aktivnosti i natjecanja sportskih klubova invalida, kao i učenika osnovnih i srednjih škola te studenata. Sredstva će se dodijeliti i za nabavu specifične opreme i rekvizita za sportske udruge, adaptaciju sportskih objekata, pripreme i natjecanja perspektivnih sportaša koji su postigli zapažene rezultate u prethodnoj godini, organiziranje ligaških natjecanja, seminara, ali i manifestacija koje uključuju sudjelovanje školske djece i mladih s ciljem poboljšanja zdravlja.

Javni poziv bit će uskoro objavljen na mrežnoj stranici Grada Ljubuškog, Radiju Ljubuški i oglasnoj ploči Gradske uprave, a nakon zaprimljenih prijava povjerenstva će izraditi liste odabranih projekata i aktivnosti.

S dobitnicima sredstava zaključit će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.