MAME I BEBE

Temperatura kod djece

Različiti poremećaji zdravstvenog stanja kod djece manifestuju se povišenom temperaturom. Povišena temperatura samo je simptom koji ukazuje da se u organizmu nešto dešava. Kod novorođenčadi receptori za toplotu u koži nisu dovoljno zreli, tako da se kod utopljavanja povećava tjelesna temperatura iznad granica normale.

Najčešći uzroci povišene temperature u odojčadi i male djece su infekcije. Uzročnici infekcija su virusi ili bakterije koji izazivaju zapaljenja gornjih respiratornih puteva, pluća, zapaljenja uha. U nejasnim slučajevima povišene temperature treba misliti na infekcije mokraćnih puteva.

Mučnina, povraćanje i proliv uz povišenu temperaturu ukazuju na lokalizaciju infekcije u digestivnom traktu. Naravno, treba uvijek imati na umu i infekcije centralnog nervnog sistema ukoliko se održava visoka temperatura koja se ne može smanjiti lijekovima za snižavanje temperature.

Pri svakom stanju jako visoke temperature treba se obratiti svom ljekaru koji će na osnovu uzetih podataka o tome kako je i kada počela visoka temperatura, na osnovu procene opšteg stanja pacijenta i urađenog kliničkog pregleda uraditi odgovarajuće laboratorijske analize krvi, mokraće, briseva, urino ili hemokulture, odgovarajućih snimanja da bi se došlo do uzroka koji je izazvao povišenu temperaturu.

Liječenje se sprovodi u zavisnosti od uzroka povišene temperature. Ukoliko se radi o novorođenčetu koje ima povišenu temperaturu zbog pretopljavanja, treba ga raskomotiti, skinuti suvišnu odjeću, a prostorija u kojoj se dijete nalazi mora se rashladiti do temparature od 20 stepani. Zatim treba vlažiti kožu mlakom vodom, jer voda koja isparava sa kože oduzima značajnu količinu toplote. Sličan efekat ima brisanje kože mješavinom vode i alkohola. Ova djeca su u suštini zdrava i ne treba koristiti nikakve lijekove.


U slučaju da se radi o virusnoj infekciji, treba sprovesti simptomatsku terapiju, dati lijekove za snižavanje temperature (najčešće se kod djece koristi panadon ili brufen), dosta tečnosti jer djeca sa visokom temperaturom gube velike količine tečnosti. Ukoliko se posumnja na bakterijsku infekciju ili mešovitu virusno-bakterijsku infekciju treba dati antibiotike, po mogućstvu, prema antibiogramu.

 
I pored svih preduzetih mjera, nekada je veoma teško otkriti uzrok povišene temperature. U tim slučajevima se procenjuje kliničko stanje djeteta i, ukoliko je stanje teško, dijete se upućuje u bolnicu gdje se rade dodatna ispitivanja, intravenska nadoknada tečnosti i primena lijekova koji se daju u bolničkim uslovima.

Autor: Pedijatar neonatolog Dom zdravlja „Dijagnostika“ Beograd
Prim. Dr.  Slobodanka Đurić

(preuzeto:mamaibeba.rs)