Posao

Banke dužne klijentima dostavljati izvješća o svim naplaćenim naknadama

Banke u Republici Srpskoj bit će obavezne da klijentima fizičkim osobama najmanje jednom godišnje besplatno dostave ili na drugi način učine dostupnim izvješće o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom. Odluku o tome donijela je Agencija za bankarstvo RS-a 28. srpnja, a primjenjivat će se osam dana od objave u Službenom glasniku RS-a. Odlukom se propisuje kako je banka dužna da izvješćima o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvati sve naknade koje je naplatila korisniku za sve usluge koje mu je pružila, uključujući i podatke o svim kamatama koje je naplatila od korisnika, kao i o kamatama koje je korisnik ostvario, piše Indikator.ba. Izvješće o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, čiji je sadržaj i izgled utvrdio tržišni regulator, banka je dužna da korisniku, bez naknade dostavi ili na drugi način ustupi dostupnim najmanje jednom godišnje. Izuzetno, u slučaju gašenja platnog računa, banka je dužna, nakon gašenja tog računa, da korisniku bez odgađanja dostavi izvješće o naplaćenim naknadama koji se odnosi na taj platni račun za period od dana njegovog gašenja i to najkasnije u roku od 30 dana od gašenja tog računa. Banke su obavezane da svoje poslovanje, organizaciju i akte usklade sa odredbama ove odluke u roku od četiri mjeseca od njenog donošenja.