Posao

BiH: Ukupni kredit domaćim sektorima u godinu dana povećani za 1,05 milijardi

Ukupni krediti domaćim sektorima u BiH su koncem srpnja ove godine iznosili 22,81 milijardu KM te je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno povećanje od 84,6 milijuna KM (0,4 posto). Kreditni rast registriran je kod sektora stanovništva za 81,2 milijuna KM (0,7%), kod vladinih institucija za 3,3 milijuna KM (0,3%) a kod ostalih domaćih sektora za 12,8 milijuna KM (6,1%).Smanjenje kreditnog rasta bilježise kod privatnih poduzeća za 6,9 milijuna KM (0,1%) i kod nefinancijskih javnih poduzeća za 5,7 milijuna KM (1,0%), podaci su Centralne banke BiH.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u srpnju 2023. godine iznosila je 4,8%, nominalno 1,05 milijardi KM. Godišnji rast kredita bilježi se kod sektora stanovništva za 635,6 milijuna KM (5,9%), kod privatnih poduzeća za 314 milijuna KM (3,4%), nefinancijskih javnih poduzeća za 85,8 milijuna KM (17,0%) te kod ostalih domaćih sektora za 54 milijuna KM (32,1%).Smanjenje kreditnog rasta na godišnjoj razinije zabilježeno kod vladinih institucija za 41,9 miliona KM (3,9%). Devizne rezerve Centralne banke BiH su koncem srpnja 2023. godine iznosile 15,57 milijardi KM, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno povećanje deviznih rezervi od 247,6 milijuna KM (1,6%). U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnoj su razini povećani depoziti kod nerezidentnih banaka za 377,2 milijuna KM (4,8%), dok su ulaganja u vrijednosne papire smanjena za 74,5 milijuna KM (1,1%), kao i strana valuta u trezoru CBBiH za 77,7 milijuna KM (14,6 posto).