DNEVNI Posao

Inflacija u BiH trenutno iznad 7 posto

Gost današnjeg izdanaja emisije FTV-a “Rezime” bio je guverner Centralne banke BiH Senad Softić, koji kaže da su procjene inflacije nezahvalne i da sve 5% odstupaju od svih međunarodnih institucija, uključujući Centralnu banku BiH.

“Trenutno je u BiH nešto iznad 7%. Inflacija je zaista globalni problem, cijela Evropa i svijet su se susreli s njom. Specifikum ove inflacije je što nije na strani potražnje, kao što je to bio ranije slučaj, nego je na strani ponude. Naime, vrlo visoki troškovi inputa kao što su nafta, plin, hrana utiče na cijene konačnih proizvoda i usluga tako da taj značaj rast cijena je upravo iniciran ovim visokim cijenama energenata kao i prekidom lanaca koji je već duže vremena, od pandemije prisutan. Nadam se da će rat u Ukrajini što je moguće prije stati i da pokušamo time riješiti taj gorući problem.”

Pojašnjava da je procjena nezahvalna zato što su okolnosti visoke neizvjesnosti.

“Mi smo imali svoje procjene u novembru koje su govorile da će inflacija u prvom polugodištu iznositi oko 4%. Međutim već danas znamo da prvo polugodište ide blizu 9, preko 8%, ne samo u BiH nego i u Evropi, pa i svijetu. Što se tiče društvenog bruto proizvoda imali smo i te procjene. Sad su one ponovo revidirane kad su u pitanju ovi periodi unaprijed. Oni će ići naniže, inflacije idu naviše, s tim što sad imamo pouzdane podatke da nam je društveni bruto proizvod rastao u prošloj godini znatno više nego što je to bila naša projekcija. Imali smo projekciju 5,8%, danas je izvjesno da nam je stopa rasta BDP-a iznosila 7,1 ili 7,2%, što je jako dobro za prošlu godinu.”