Posao

Izostala odluka o pokriću gubitka od 7,9 milijuna maraka

Na Skupštini Rudnika mrkog uglja Banovići nije donesena odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu, koji je iznosio 7,9 milijuna maraka.  Za ovu odluku nije dobivena većinska podrška dioničara Skupštine na kojoj je bilo zastupljenih 81,3 posto dionica s pravom glasa. Rudnik mrkog uglja Banovići oglasio je ovih dana natječaj za nabavku revolving kredita u iznosu od 2,5 milijuna maraka na razdoblje od šest mjeseci. Ovo je  drugo kreditno zaduženje banovićkog rudnika u ovoj godini, s obzirom na to da su nedavno u jednoj komercijalnoj banci u BiH dobili pozajmicu u iznosu od pet milijuna maraka.

Nedavno je Nadzorni odbor Rudnika smijenio generalnog direktora Elvira Salihovića i kompletnu upravu koju su činili kadrovi SDA, a imenovao je novu na čelu sa Rasimom Dostovićem koja većinski dolazi iz PDA.