Posao

Nezaposlenost u BiH se smanjila za 6,72% u odnosu na stanje na početku pandemije

SARAJEVO – Na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH su koncem prosinca prošle godine bilo 375.804 osobe te je, u odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih bio manji za 2.275 osoba (0,6%). Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 216.609 ili 57,64% njih su žene. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, nezaposlenost u BiH je manja za 37.823 osoba ili 9,14% dok se, u usporedni sa stanjem na početku pandemije, nezaposlenost smanjila za 27.084 osobe ili 6,72%. Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.796 osoba (0,6%), u Republici Srpskoj za 489 osoba (0,69%), dok se u Brčko Distriktu BiH nezaposlenost, pak, povećala za 10 osoba (0,16%).

Među osobama koje su tražile zaposlenje, koncem prošle godine bilo je NKV 101.850 (27,1%), PKV-NSS 6.018 (1,6%), KV 118.448 (31,52%), VKV 1.235 (0,33%), SSS 107.891 (28,71%), VŠS 6.671 (1,78%) te VSS 33.691 (8,97%). U prosincu je s evidencija službi zapošljavanja brisano ukupno 19.106 osoba, od čega ih je 8.967 bilo žena. Od tog broja, zaposleno je 7.889 osoba, od čega 4.064 žene. Istodobno je za 9.340 osoba prestao radni odnos, od čega 4.089 žena. Poslodavci su u tom razdoblju prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.604 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u studenom 2021. u BiH je bilo  834.970 zaposlenih osoba, od čega 365.567 žena. U odnosu na listopad iste godine, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti za studeni 2021. godine iznosila je 31,2% te se, u odnosu na listopad 2021., smanjila za 0,3 postotna poena, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.