Posao

Početak rada carinske ispostave Bratunac i Carinskog referata GP Bratunac

Prvoga kolovoza 2023., u 8 sati, s radom počinje Carinska ispostava Bratunac, smještena na lokaciji Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most). Istoga dana u ponoć, referat Granični prijelaz Bratunac – Novi most počinje obavljati poslove iz svoje nadležnosti u svezi međunarodnog cestovnog prometa robe preko Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most).  Uprava za neizravno oporezivanje BiH podsjeća da je taj granični prijelaz otvoren za međunarodni promet putnika od studenog 2021., dok se sada otvara i za međunarodni promet roba. Carinska ispostava Bratunac uključuje se u informacijsko-komunikacijski sustav UNO-a BiH, puštanje u uporabu carinskog informacijskog podsustava ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih deklaracija u uvoznim i izvoznim carinskim postupcima, novog provoznog kompjuteriziranog sustava (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet, te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo). U Carinskom referatu Granični prijelaz Bratunac – Novi most pušta se u uporabu novi provozni kompjuterizirani sustav (NCTS), carinske informatičke aplikacije za TIR i ATA karnet te s njima povezane druge informatičke aplikacije (EX Disc i drugo).