Posao

Posljednji poziv špediterima za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa

Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH upozorava sve carinske zastupnike – špeditere, da žurno podnesu zahtjev toj Upravi za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa, kojim će od 1. kolovoza 2022. godine ovjeravati svoje provozne carinske prijave. Trenutno postoji veliki broj carinskih zastupnika koji još uvijek nisu okončali proceduru u cilju izdavanja digitalnog kvalificiranog potpisa kod Uprave. Kod onih carinskih zastupnika koji ne budu na vrijeme osigurali digitalni kvalificirani potpis UNO-a BiH može doći do zastoja u radu prilikom obrade elektronskih tranzitnih prijava.

Naime, 1. kolovoza tekuće godine u BiH počinje primjena Novog provoznog kompjuteriziranog sustava (NCTS) na državnoj razini. To, konkretno, znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnosi isključivo elektronski u sustav Uprave za neizravno oporezivanje BiH, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalificiranim potpisom. Zahtjev za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa kod UNO-a BiH podnosi se u nadležnom regionalnom centru Uprave gdje porezni obveznik ima sjedište, a procedura za dobivanje i korištenje digitalnog kvalificiranog potpisa je vrlo jednostavna.

BiH elektronski provozni postupak mora koristiti godinu dana na državnoj razini, nakon čega može aplicirati da postane punopravna članica NCTS konvencije. Tada će i gospodarstvenici iz BiH imati olakšane procedure s puno kraćim čekanjem na svim granicama zemalja gdje se robu provozi, a što znači i uštedu vremena i novca za poslovnu zajednicu, napominje se.