Posao

Poziv poreznim obveznicima da prijave radnike

Porezna uprava Federacije BiH priopćila je da je, prema odjavama i prijavama zaposlenika od strane poslodavaca, u razdoblju od 16.3.2020. do 15.5.2020. godine obradila ukupno 59.878 prijava i odjava, od čega se 16.631 odnosi na prijave zaposlenih, a 43.247 na odjave zaposlenih iz jedinstvenog sustava. Sve prijave i odjave od strane poslodavaca su, u konačnici, imale za rezultat smanjenje broja zaposlenih za 25.638. U proteklih šest dana, trend smanjenja broja zaposlenih je stao te se u razdoblju od 5.5.2020. do 15.5.2020. godine bilježi povećanje broja zaposlenih za 831.

Porezna uprava FBiH istodobno najavljuje da će od 21.5.2020. na područuju cijele FBiH provoditi intenzivne kontrole – brze akcije s ciljem provjere prijave radnika, izdavanja računa te činjenice obavlja li se djelatnost temeljem izvršene registracije kod nadležnog tijela. S tim u svezi se podsjeća da je Zakonom o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano da je poslodavac dužan prijaviti zaposlenika najkasnije dan prije no što zaposlenik počne raditi. U slučaju neprijavljivanja radnika, za poslodavca – pravno lice je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 3.000,00 do 20.000,00 KM, za poduzetnika je propisana novčana kazna od 2.000,00 do 20.000,00 KM. Osim novčane kazne, počinitelju prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u razdoblju do šest mjeseci s ciljem sprječavanja budućeg činjenja prekršaja. Nadalje, Zakonom o Poreznoj upravi FBiH je za neizdavanje računa ili obavljanje djelatnosti bez rješenja za rad za poslodavca – pravno lice propisana novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 500,00 do 3.000,00 KM i za fizičko lice novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM.

Osobito se upozorava da, zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID19 i smanjenog broja inspektora, poslovni objekti koji zbog utvrđenih nepravilnosti budu zapečaćeni tijekom inspekcijskog nadzora neće po otklanjanju utvrđenih nepravilnosti biti brzo otpečaćeni kao što je bio slučaj do sada.

VEZANO

Na dan 5. svibanj bilo 507.607 zaposlenih osoba

urednik

BiH: Koncem studenog 413.254 osobe na evidencijama službi zapošljavanja

urednik

FBiH: Javni prihodi u prvom polugodištu manji za 6,22%

urednik