Vijesti BiH

37 milijuna eura za zaštitu od poplava za 300 tisuća stanovnika BiH

Oko 300 tisuća ljudi u BiH bit će bolje zaštićeno od poplava zahvaljujući financiranju Svjetske banke, koje je odobrio njen Odbor direktora u visini od 37 milijuna eura. Dodatna sredstva će omogućiti proširenje prve faze Programa integriranog razvoja koridora Save i Drine na dodatna geografska područja, uključivanjem Federacije BiH i Brčko distrikta. Financiranje za RS odobreno je u kolovozu 2020. Financiranje Svjetske banke u visini od 37 milijuna eura će pomoći realizaciju nužnih ulaganja u infrastrukturu, kao što su nasipi, brane i akumulacije, čime se pomaže zaštitu od poplava i unaprjeđuje upravljanje okolišem u BiH. Voditelj ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon kazao je da projekt predstavlja izvrstan primjer jačanja klimatske otpornosti BiH u vremenima kada su okolišne prijetnje veće no ikada prije. ‘Fokus projekta na jačanje regionalne suradnje na zapadnom Balkanu, savršeno se uklapa u našu viziju zelenije i prosperitetnije budućnosti regije’, naveo je Sheldon. Ova inicijativa je dio šireg programa koji obuhvaća države u slivu Save i Drine – BiH, Crnu Goru i Srbiju. Integrirani pristup programa omogućava kombinaciju financiranja zaštite od poplava, upravljanja okolišem i modernizacije djelatnosti luka u svrhu bolje povezanosti duž koridora Save i Drine.