Vijesti BiH

Bećirović u Londonu

 Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Ambasadi BiH u Londonu razgovarao je sa predstavnicima organizacije BH UK Network (Zajednica bosanskohercegovačkih udruženja u Velikoj Britaniji), tokom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Bećirović je istakao važnost rada i aktivnosti bh. dijaspore u UK u zalaganju za državu Bosnu i Hercegovinu, te je naglasio da ima veliku ulogu u afirmaciji državnosti Bosne i Hercegovine i zaštiti njenih interesa u inozemstvu, saopćeno je iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Konstatirano je da je potrebno jačati interakciju sa bh. dijasporom, a koja se svojim kontinuiranim umrežavanjem nastoji snažnije povezati sa domovinom i doprinijeti pozitivnom razvoju države Bosne i Hercegovine.

Mnogi ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine izuzetno su uspješni u Ujedinjenom Kraljevstvu i involvirani su u političke, ekonomske i druge sfere ove zemlje i mogu pomoći u ostvarivanju interesa Bosne i Hercegovine.

Bećirović je ocijenio da BH UK Network predstavlja važnu sponu između dvije zemlje i poticaj za jačanje odnosa, kao i promocije potencijala Bosne i Hercegovine u UK.

Tokom razgovora članovi organizacije BH UK Network izrazili su spremnost da ova organizacija obezbijedi sve neophodne materijalno tehničke uslove  za otvaranje Počasnog konzulata u Bosanskoj kući u Birminghamu.

Također, upoznali su Bećirovića sa novim projekatima i inicijativama koji su važni za bosanskohercegovačku zajednicu u Ujedinjenim Kraljevstvu, kao i pripremama za naredno obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Parlamentu Velike Britanije.

Bećirović je, između ostalog, pozdravio činjenicu da je u posljednje dvije godine BH UK Network organizovao obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva, uz prisustvo velikog broja parlamentaraca i lordova.

Predstavnici organizacije BH UK Network zahvalili su se Bećiroviću za podršku radu i aktivnostima njihove organizacije, ocijenivši da to omogućava intenzivniji zajednički rad u korist Bosne i Hercegovine i svih njenih građana i naroda u UK.

Bećirović je rekao da je od velike važnosti i kontinuirano održavanje bosanskohercegovačkih dopunskih škola u UK, koje se organiziraju na kraju svake školske godine, a predstavljaju najposjećeniji događaj bh. zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Organizacija BH UK Network već 27 godina u kontinuitetu pruža pomoć bosanskohercegovačkoj zajednici u Ujedinjenom Kraljevstvu i povezuje ih sa domovinom kroz mnogobrojne obrazovne, poslovne, kulturne i sportske aktivnosti.