Vijesti BiH

Bez sudjelovanja žitelja nema demokracije

Međunarodni dan demokracije – 15. rujan obilježen je razgovorima sa žiteljima u 16 gradova i općina širom BiH. Dani građanskog sudjelovanja su organizirani u okviru projekta ‘Proaktivni građani i građanke – PRAGG’, a zajednička poruka je da bez sudjelovanja žitelja nema demokracije.

Aktivnosti su organizirane na ulicama u Banjoj Luci, Bijeljini, Čapljini, Gacku, Gradačcu, Gradiški, Ilijašu, Jablanici, Laktašima, Modriči, Mostaru, Nevesinju, Sanskom Mostu, Tešnju, Tuzli i Sarajevu.

U razgovoru sa žiteljima iz PRAGG-a su istakli da je sudjelovanje žitelja u donošenju svih odluka u sferi političkog i javnog života, ključno za uspostavljanje i održavanje demokratskog upravljanja, vladavine prava, socijalne uključenosti i ekonomskog razvoja, te za unapređenje svih ljudskih prava.

U Sarajevu je aktivnost organizirana ispred Vječne vatre, a tom prilikom je menadžer PRAGG projekta Slaviša Prorok kazao da Međunarodni dan demokracije predstavlja dan kada je posebno važno istaći značaj demokratskih principa u izgradnji društva gdje je svaki glas važan.

-Dani građanskog sudjelovanja su jedinstvena prilika za sve žitelje BiH da otvoreno izraze svoje mišljenje o ključnim problemima u njihovim zajednicama i djeluju kao pokretači promjena u društvu. Na vlastima je da budu na usluzi žiteljima u rješavanju tih problema, naglasio je Prorok.

Ukoliko želimo ekonomski razvoj, socijalnu uključenost, poštovanje ljudskih  prava, bilo kakav napredak, dodao je, mi sebi ne smijemo dozvoliti da budemo aktivni samo na dan izbora, nego taj građanski aktivizam moramo pokazivati svakodnevno.

Naveo je da pet ključnih problema iz svake od 16 lokalnih zajednica, koji su prema mišljenju žitelja prioritetni za rješavanje, i oni će biti predstavljeni lokalnim vlastima, a PRAGG će podržati grupe žitelja u zagovaranju rješenja dijela ovih problema.

Prava na sudjelovanje u donošenju odluka, zagovaranje i kreiranje javnih politika su važna u osnaživanju pojedinaca i grupa. Ta prava su neodvojivo povezana sa drugim ljudskim pravima kao što su pravo na mirno okupljanje i udruživanje, sloboda mišljenja i izražavanja i pravo na obrazovanje i informiranje.

-Demokracija je isto toliko proces koliko i cilj, i samo uz puno sudjelovanje i podršku nacionalnih vlada, međunarodnih institucija, civilnog društva i – pojedinaca – ideal demokratije može se pretvoriti u stvarnost u kojoj će uživati svi, svugdje na svijetu, poručio je Prorok.

PRAGG menadžerica za komunikacije Nikolina Vilov Mahmutović također smatra da su njihove današnje aktivnosti posebno važne, kada se prostor za slobodu mišljenja i djelovanja u BiH ubrzano smanjuje, a previše energije troši na zaustavljanje urušavanja dosegnutih demokratskih standarda umjesto na društveni napredak i bolji život žitelja.

Projekt PRAGG je dobio snažnu podršku Vlade Švicarske, a realizira se u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa (CCI) i Institutom za razvoj mladih KULT.