Vijesti BiH

Bičakčić: Primjena novih energetskih zakona tek za godinu dana

Primjena seta zakona o energetici, koje je nedavno usvojio Parlament Federacije BiH, praktično će početi tek za godinu dana, izjavio je Feni predsjednik Bosanskohercegovačkog odbora Međunarodnog vijeća za velike električne sustave (CIGRE) Edhem Bičakčić.

Govoreći o usvojenim Zakonu o električnoj energiji, Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u FBiH, Bičakčić je naveo da se njima domaće zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU-a i Energetske zajednice, čime se nastavlja proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Njima se, dodao je, preciznije definira prava i obveze svih dionika na tržištu i pojednostavlju procedure izgradnje i rada proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore, primarno solar i vjetar, ali i uvođenje novih mehanizama zaštite krajnjih kupaca.

– Nadalje, bit će sustavno uređena pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog plina, naftnih derivata, toplotne energije, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti u FBiH, pojašnjava Bičakčić, koji ukazuje da se tim rješenjima promiče i regulira proizvodnju električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije, kao i uporaba obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu, ali i povećanje udjela u ukupnoj potrošnji energije.

Građanima se, dodao je, na jednostavniji način daje mogućnost uključiti se u dekarbonizaciju energetskog sektora, uz mogućnost dopunjavanja postojećih odredaba koje se odnose na jamstva podrijetla i balansiranje.

– Za realizaciju ova tri zakona potrebno je usvojiti oko 45 podzakonskih akata, koje trebaju donijeti različita tijela: Vlada FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, FERK, operatori distributivnog sustava i Operator za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju. Većina tih dokumenata se donosi u periodu od šest mjeseci do godinu dana, kaže Bičakčić.