Vijesti BiH

BiH ni 30 godina od rata nije očišćena od mina

Gotovo tri desetljeća po okončanju rata u BiH, više od 1.780 građana je stradalo od eksplozija mina. BiH, naime, ima više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive ili površine pod minama.

Bosna i Hercegovina bez mina, barijera i žrtava – postignuća i izazovi, naziv je okruglog stola održanog povodom 25. godišnjice potpisivanja Konvencije o zabrani protupješadijskih mina, s koje je obećano da će do 2027. godine zemlja biti očišćena od mina. U bh. evidenciji je više od 8.000 osoba koje su stradale od mina.

-Poslije rata je stradalo 1780 osoba, od čeg je više od 600 smrtno stradalih. Svaka žrtva je previše. Radimo u mogućnostima i financijskim sredstvima koje do sada imamo, strategija je odredila do 2025. godine. No, u međuvremenu je BiH dobila produženje do 2027. godine, tako da smo za sljedeću godinu predvidjeli reviziju strategije, ističe Tarik Šerak, šef Operacije za uklanjanje mina pri Centru za uklanjanje mina.

Kada je riječ o broju stradalih od mina, BiH spada u 15 najugroženijih država. Više od 900 kvadratnih kilometara potrebno je provjeriti i očistiti da građani ne bi brinuli za vlastitu sigurnost – i 30 godina nakon rata.