Vijesti BiH

BiH pred sve većim sigurnosnim izazovima

Izlažući kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“,  tema koje je bila “BiH pred globalnim, regionalnim i lokalnim sigurnosnim izazovima i prijetnjama“, Edin Mujkić, profesor sigurnosnih studija na Fakultetu za javnu službu Sveučilišta u Coloradu, ocijenio je da se Bosna i Hercegovina nalazi pred sve većim geopolitičkim, regionalnim i lokalnim sigurnosnim izazovima te je poručio da jamac njenog opstanka i razvoja ne može biti pomoć međunarodne zajednice, već ulaganje u jačanje vlastitih institucija.

Sažimajući trenutnu situaciju u svijetu u kontekstu rata u Ukrajini, vanjske politike SAD-a, Rusije i Kine, te odjeke tih politika na Europu i regiju, prof. Mujkić konstatirao je da je ruska invazija na Ukrajinu napravila geopolitički zemljotres koji utječe na BiH kroz promjenu američke politike prema Srbiji, prvenstveno, a onda i kroz umirivanje (appeasement) brojnih desničarskih lidera u Europi u svrhu jedinstva u borbi protiv Putinove Rusije.

– Međutim, takva politika će neminovno imati svoje žrtve, kazao je Mujkić koji je stava da politike Aleksandra Vučića i Srbije, te Andreja Plenkovića i Hrvatske, definitivno pokazuju da te dvije zemlje pokušavaju iskoristiti sadašnji trenutak da ostvare stare i dugoročne ciljeve nauštrb BiH.

Podbačaj ‘probosanskih’ stranaka

– Pored ovih prijetnji, ruska promidžba, kombinirana sa stvarnim problemima u EU-u, osobito kada su u pitanju masovna imigracija i energetski sektor, stvaraju plodno tlo za širenje utjecaja ultradesničarskih stranaka u EU-u. Osim što su proruske, sve su, samo ne demokratske, smatra Mujkić i ukazuje da je takvo okruženje prirodni saveznik retrogradnih snaga iz Srbije i Hrvatske, te se BiH mora prvenstveno osloniti na samu sebe.

– No, sve stranke koje imaju prefiks ‘probosanske’ su podbacile u izgradnji kapaciteta koji bi omogućio BiH da se odupre sadašnjim ili potencijalnim budućim sigurnosnim prijetnjama. To se prvenstveno odnosi na izgradnju institucija i ulaganja u ljudske resurse. Na lokalnoj razini, BiH je dokazala ogroman institucionalni kapacitet. Ovogodišnji tragični zemljotres u Turskoj je dokazao da pripadnici GSS u BiH, i pored svih poteškoća, nedostatka sredstava i opreme, mogu vrlo brzo poslati jednak broj ljudi kao i velike, razvijene zemlje. Jak institucionalni kapacitet na lokalnoj razini je, zapravo, temelj svakog demokratskog društva. Ali, razne opstrukcije na državnoj i federalnoj razini, kao i nedostatak volje i vizije, opstruiraju razvijanje ovakvih institucija iako su pokazatelj ogromnog potencijala, kazao je gost “Kruga 99“ uz poruku da se BiH ne smije pouzdavati u pomoć međunarodne zajednice da zaštiti njen osnovni interes, suverenitet i pravo na postojanje.

Kako je istaknuo, samo ulaganje u i izgradnja vlastitih institucija te ulaganje u ljudske resurse, mogu biti jamac prevladavanja trenutnih izazova, ali i opstanka BiH.

– U takvoj situaciju, probosanske stranke moraju razvijati institucije, tj. državu, tamo gdje mogu. Ako opstrukcije postoje na državnoj i federalnoj razini, onda županije moraju ulagati u institucije koje su od državnog značaja, same ili u koordinaciji s drugim županijama. Samo tako BiH će biti u mogućnosti oduprijetise sve većim i složenijim prijetnjama, bile one lokalne, regionalne ili globalne naravi, zaključio je Mujkić.

Krajnje vrijeme da se posluša upozorenja dužnosnika NATO-a

Predsjednik Asocijacije “Krug 99“ Adil Kulenović istakao je da je riječ o važnoj temi u izrazito teškom razdoblju, punom velikih izazova koji su pred BiH.

Prema riječima Kulenovića, zabrinjava ozbiljnost situacije te je krajnje vrijeme da se posluša upozorenja koja dolaze, i od dužnosnika NATO-a, i iz prijateljskih zemalja, a koja su fokusirana na stabilnost i mir.

– Povijesna je odgovornost na elitama, bile one intelektualne, morale, političke ili institucionalne, kojima budući naraštaji neće oprostiti obamrlost u vremenu. Oslonac na očekivanja samo od djelovanja internacionalnih subjekata u ime moralnih ili pravnih razloga nisu dovoljno jamstvo niti su niti pouzdan put za stjecanje samopouzdanja i pridobivanje potrebnih savezništava. Razvijeni sustav odvraćanja i prevencije, temeljen na vlastitim snagama, organizaciji, edukaciji i sredstvima, jedino je pouzdanojamstvo uspjeha, kao i toliko puta u našoj prošlosti, poručio je Kulenović.