BIH DNEVNI FOTO Vijesti BiH

Jezera u Bosni i Hercegovini

Udruga Neretva West“ iz Mostara u okviru projekta kojeg je podržao Fond za zaštitu okoliša po pozivu iz 2019. godine provodi promotivnu kampanju o važnosti zaštite slatkovodnih ekosustava.

Područja koja zahvataju jezera u BiH u odnosu na ukupnu površinu zemlje je negdje oko 0.11 posto, što je za oko deset puta manje od prosjeka drugih Europskih zemalja. Što se tiče starosti prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini, pretpostvlja se da su ona mlađa od 9 000 godina, za razliku od drugih Evropskih jezera. Do ove pretpostavke došlo se nakon ispitivanja apsolutne starosti jezerskog mulja. 

Prokoško jezero

Ukupna površina koja je pokrivena jezerima je 65,1 km2 površine, od čega na Buško jezero odpada 56,7 km2. Ovdje valja napomenuti da se veoma često navodi primjer kako je Buško jezero sa svojom površinom od 56,7 km2 najveća vještačka akumulacija u Bosni i Hercegovini, međutim zboravlja se da je ovo jezero  nastalo akumuliranjem vode iz Buškog blata, ranije prirodnog barsko-močvarnog sistema.

Položaj nekih jezera posebno u planinskim predijelima imaju je snažan utjecaj za razvoj poljoprivrede i stočarstva u tim dijelovima. Ako ne postoji prirodno jezero koje bi čovjek ekspoloatisao i modifikovao, onda se stvaraju vještačka jezera, kao što je naprimjer Jugovo jezero na Zelengori. Jezera na Zelengori nisu imala  dovoljno hrane životinjskog i biljnog porjekla za opstanak riblje populacije. Najpovoljnije uslove imali su Kotlaničko i Kladopoljsko jezero. U nastavku ćemo predstaviti neke od najljepših jezera u BiH.

Plivska jezera

Na pet kilometara od Jajca nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero, nastali transformacijom toka rijeke Plive, koja se koristi i kao značajan hidro-energetski resurs. Plivska jezera imaju veliki značaj za razvoj sporta, rekreacije, sportskog ribolova, turizma i uzgoj ribe.

Boračko jezero

Veliko Plivsko jezero, zbog specifične gustoće vode, idealno je za vožnje kajaka i kanua, te kajakaška takmičenja. Za razliku od planinskih jezera , jezera na Plivi su nastala taloženjem sedre. Od 60-ih godina XX. stoljeća na ovamo, pojačana urbanizacija u velikoj mjeri prijeti opstanku Plivskih jezera.

Blidinje jezero

Blidinje jezero ili Blidinjsko jezero je najveće planinsko jezero u Bosni i Hercegovini. Zaštićeni je geomorfološki spomenik prirode u sastavu Parka prirode Blidinje. Smješteno je na Dugom polju između planina Čvrsnice i Vrana. Jedino Blidinje jezero površine 2,5 km2 nema nikakvih prirodnih produkata za prirodni opstanak riblje populacije. U zimskim mjesecima jezero je uglavnom zaleđeno.

Boračko jezero

Boračko jezero je godinama omiljeno izletište svih stanovnika Hercegovine, ali i bliskog Konjica i Sarajava. Ono pripada ledenjačkom tipu jezera. Poznat je po obilju dobre pastrmke i rakova. Leži na sjeveroistočnom podnožju planine Prenj, na nadmorskoj visini 397 m. Boračko jezero dobija vodu od Boračkog potoka i brojnih okolnih izvora, kojih ima i po dnu jezera. Iz jezera ističe Šištica, koja se poslije kratkog toka klisurom dugom 6 km i dubokom 60 m ruši 30 m visokim vodopadom u rijeku Neretvu.