BIH

Miraščić: Tokom stanja pandemije Vlada FBiH donijela više od 50 mjera

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu od kraja januara 2020. godine donijela niz mjera, odluka i preporuka koje su se odnosile na ublažavanje negativnih posljedica pojave novog koronavirusa (COVID-19) koje se generalno  mogu podijeliti u dvije velike grupe – zdravstvena zaštita stanovništva i ekonomske mjere. 

O nekim najznačajnijim ekonomskim mjerama borbe s pandemijom pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamanta FBiH je, po ovlaštenju premijera FBiH, govorio je Goran Miraščić iz Ureda Vlade FBiH. Kako je rekao, Vlada FBiH je od kraja januara ove godine donijela više od 50 mjera.

Podsjetio je da je urađeno sveobuhvatno preispitivanje svih stavki u budžetu i usvojen rebalans budžeta FBiH u skladu s novonastalom situacijom. Više sredstava preusmjereno je za proljetnu  sjetvu, a za borbu protiv koronavirusa iz budžeta Federacije BiH izdvojeno dodatnih 21 milion KM. Tkođer, uspostavljeno je posebno tijelo za koordinaciju aktivnosti vezanih za privredu. Među ostalim, pokrenuta je i  inicijativa prema međunarodnim finansijskim institucijama kako bi se kroz kreditna sredstva osiguralo finansiranje hitne podrške kao odgovor na COVID-19.

Također je podsjetio je na zaključke sa sjednice Vlade FBiH od 16. marta, naredbe koje su upućene nižim nivoima vlasti, te na naredbu kojom se od štabova traži nabavka potrebne opreme i sredstva. 

-Usvojeni su i zaključci kojim su date preporuke poslodavcima, donesen set zaključaka vezano za bankare radi sprječavanja nepovoljnih posljedica, kao i odluke o cijenama i maržama za osnovne artikle. Data je saglasnost Federalnom štabu za izdvajanje dva miliona KM za nabavku potrebnih sredstava – naveo je Miraščić. 

– Na 164. hitnoj sjednici donesena je odluka o izmjeni odluke za izdvajanje sredstava FUCZ s posebnog računa koji je podračun na trezoru u iznosu od 4,5 miliona KM. Sredstva od 4,9 miliona KM su izdvojena iz budžeta za FUCZ. Isti dan je data i saglasnoist Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku sredstava. Vlada je zadužila sve federalne institucije da dostave sve materijale o provedenim nabavkama i kritrerijima na osnovu kojih su izabrani ponuđači, a rok je bio 8. maj. Među 79 institucija i organizacija bio je izvještaj FUCZ, koji je 12. maja vraćen na doradu, a na sjednici od 12. maja suspendovan je direktor FUCZ Fahrudin Solak – dodao je Miraščić.

VEZANO

Vratio se Novalić a s njim i nova zaduženja!

urednik

DVOJBA: Solak žrtveni jarac, ili će ‘otkucati’ nalogodavc(e)a udruženoga zločina!

urednik

Vlada FBiH usvojila planove rada za 2021.

urednik