BIH

Potrebna sveobuhvatna revizija Nacrta zakona BiH o sprječavanju sukoba interesa

SARAJEVO, 20. maja (FENA) - Razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji su predložili poslanici Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović počeo je današnji nastavak sjednice tog doma.(Foto FENA/Harun Muminović)

Unaprjeđenje zakonodavstva u cilju sprječavanja sukoba interesa nužan je korak, ali nedostatke trenutno postojećeg sustava može se riješiti samo sveobuhvatnom revizijom zakona, stav je Venecijanske komisije Vijeća Europe objavljen jušer. Venecijanska komisija pohvalila je spremnost vlasti BiH da bolje osiguraju integritet i odgovornost javnih službenika, ali ističe i potrebnu da se uskladi relevantne zakonske propise na svim razinama vlasti u BiH. S tim u svezi izneseno je i mišljenje da bi bilo poželjno prenijeti te nadležnosti na državnu razinu uz opasku bi da, ako je to, pak, nemoguće iz političkih razloga, entiteti i Brčko Distrikt BiH trebali barem uskladiti svoje zakone i povjeriti njihovu primjenu tijelu na državnoj razini ili, barem, imati mogućnost žalbe tom tijelu. Nacrt zakona ima gotovo identična pravila o sukobu interesa, darovima i nekompatibilnosti za imenovane dužnosnike i zastupnike. Međutim, iako bi trebala postojati pravila o sukobu interesa koja se primjenjuje na zastupnike, takva se pravila mora prilagoditi njihovoj ustavnoj ulozi i usvojiti i provoditi na takav način da se očuvaju, kao i autonomija Parlamenta. Nadalje, mišljenje je Venecijanske komisije, Zakon mora jasno propisati dužnost javnih službenika prijaviti sukob interesa svom nadređenom i/ili nadzornom tijelu, definirati oblik takvih izjava i precizirati tko i kako je izuzet u slučaju sukoba interesa.

Sukob interesa i zlouporabu položaja iz osobne koristi ne stavljati u istu ravan

“Sukob interesa ne treba stavljati na istu razinu kao i zlouporabu položaja iz osobne koristi. Zabranjeni poklon nije isto što i mito, iako to može postati ako postoji quid pro quo razmjena. Zabrana istodobnog zapošljavanja ili poslovne aktivnosti imenovanih dužnosnika trebala bi biti gotovo apsolutna. Što se tiče mehanizma provedbe, članovi Povjerenstva za sukob interesa (CoIC) trebali bi biti imenovani kvalificiranom većinom glasova u Parlamentu ili putem nekog oblika proporcionalne zastupljenosti glavnih političkih snaga. Etničke kvote u Povjerenstvu treba napustiti a članove birati samo temeljem njihovih kompetencija i reputacije. Povjerenstvo bi trebalo postati administrativno i financijski neovisno. Konačno, ozbiljno kršenje pravila o sukobu interesa trebalo bi jasno definirati kao disciplinski prekršaj, a uporno nepodnošenje točne prijave imovine trebalo bi biti kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora“, stoji u Mišljenju koje je pripremljeno u okviru Mehanizma za koordinaciju vještačenja u okviru zajedničkog programa EU-a i Vijeća Europe “Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.