BIH

Prostora za deponiranje u BiH sve manje, otpad nije smeće, već resurs

BiH je trenutno u velikom zaostatku u pogledu odvajanja prikupljanju i iskorištavanju otpada kao resursa, upozorila je Sendžana Muslić iz Gospodarske komore FBiH, koja, zajedno s nLogic Advisory i partnerima, ovog tjedna u Sarajevu organizira konferenciju na temu „Otpad – Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“.

Osnovna poanta cirkularne ekonomije, pojasnila je Muslić za Fenu, jest da otpad nije smeće, već resurs kojim se zamjenjuje prirodne resurse te štedi energiju i vodu. Kada se otpad odvojeno sakupi po vrstama, on postaje kvalitetan resurs. Naprimjer, reciklažom jedne tone starog papira štedi se 24 stabla drveta, 26 tona vode, a sačuva se tri m3 deponijskog prostora ili reciklaža jedne tone plastike štedi 450 litara nafte, itd. Muslić je naglasila da su brojni primjeri ušteda korištenjem otpada kao resursa te ocijenila da je značajno zanimanje gospodarstva u tom segmentu.

Podsjetila je da je Gospodarska komora FBiH sredinom studenog utemeljila Udruženje komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH u cilju rješavanja brojnih nagomilanih problema u komunalnom gospodarstvu. Stoga ovom konferencijom žele pomoći gospodarstvenicima i komunalnim poduzećima uvezati se i pokušati zajednički unaprijediti cjelokupni sustav upravljanja otpadom. S jedne strane postoje problemi, ali s druge, navodi Muslić, imamo veliku priliku za razvoj i unaprjeđenje u iskorištavanju otpada. U cilju smanjenja otpada, poručila je Muslić, potrebno je raditi na odvojenom prikupljanju otpada iz kućanstava te iz gospodarskih subjekata kako bi se dobilo kvalitetnu sirovina koju se može kvalitetno i koristiti.

– Cementare su zainteresirane za proizvodnju tzv. goriva iz otpada, a postoji i velika mogućnost za kompostiranje bio-otpada. Te tehnologije smanjile bi količine otpada do gotovo 90 posto. U mnogim zemljama transformacija komunalnog organskog otpada/anaerobna digestija posljednjih godina postala je sve popularnija kao održiva tehnologija koja proizvodi ‘zelenu’ energiju, dodaje Muslić ali i konstatirala da se recikliranje kod nas slabo primjenjuje te da je prostora za deponiranje otpada u BiH sve manje.