BIH

Radnici i poslodavci prekinuli socijalni dijalog

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine sa žaljenjem konstatiraju da su predstavnici sindikata u Federaciji BiH danas prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.

Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH koji bi bile na snazi dok traje period prirodne nesreće izazavane pandemijom koronavirusa u FBiH.  

– Iako smo u ponedjeljak s predstavnicima sindikata koji učestvuju u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine usaglasili gotovo 90 posto teksta izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, nažalost, danas su predstavnici sindikata prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama ovoga Zakona. Tokom razgovora u ponedjeljak, iz UPFBiH smo se, između ostalog, složili da ponovo pokrenemo pregovore o općem kolektivnom ugovoru s predstavnicima sindikata, a postignut je i visok stepen saglasnosti o drugim pitanjima koja se tiču pojedinih izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Međutim, napuštanjem socijalnog dijaloga od predstavnika sindikata o izmjenama i dopunama Zakona o radu, napustili su i socijalni dijalog o općem kolektivnom ugovoru – ističu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH će dostaviti svoje prijedloge Vladi FBiH sa zahtjevom da budu uvršteni u konačni tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Prijedlozi UPFBiH prema Vladi FBiH imaju prevashodni cilj u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti broj otpuštenih radnika.

– Ovakav stav predstavnika sindikata nas i ne čudi, jer se mahom radi o predstavnicima sindikata zaposlenih u javnom sektoru. Oni su vjerovatno bili ohrabreni izjavama premijera Fadia Novalića na sjednici ESV za teritoriju FBiH koji je rekao da niko u javnom sektoru nije i neće ostati bez posla, niti će uposlenicima u javnom sektoru biti smanjene plaće bez pristanka sindikata. Pri tome su u potpunosti zanemarili drugi dio izjave premijera Novalića koji je rekao da teret krize mora biti ravnomjerno raspoređen. Ako Vlada FBiH ne usvoje izmjene i dopune Zakona o radu FBiH to znači da će teret krize izazvane pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH bit će prebačen isključivo na prihvatni sektor i zaposlene u privatnom sektoru – naglašavaju iz UPFBiH.

Bez dogovora je završen jutrošnji sastanak u Vladi Federacije BiH kojem su prisustvovali predstavnici Vlade, Udruženja poslodavaca i Saveza samostalnih sindikata BiH, objavio je i sindikat. 

– Naime, predstavnici sindikata na čelu s predsjednikom Mevludinom Bektićem nisu prihvatili prijedloge koji se odnose na izmjene i dopune Zakona o radu. Dostavljen je prijedlog koji nije u skladu s dan ranije održanim sastankom, odnosno zapisnikom s tog sastanka. 

Sindikat je ranije dao prijedlog da se problematika organizacije rada, odnosno, pojedina pitanja iz radno-pravnih odnosa, u vrijeme aktulene pandemije i drugih vanrednih okolnosti, riješi kroz donošenje novog općeg kolektivnog ugovora. Međutim, za takav prijedlog nisu imali razumijevanje druga dva socijalna partnera – citat je iz priopćenja.

Cilj je također bio riješiti tim ugovorom i pitanje najniže plaće u Federaciji BiH.

Savez sindikata će sačiniti prijedlog “lex specialis” zakonskog rješenja vezanog za pojedina prava iz radnog odnosa i organizaciju rada u vrijeme proglašenog stanja nesreće i drugih vanrednih okolnosti te će ga predložiti socijalnim partnerima nakon što ga prethodno usvoje organi sindikata.

Sindikat neće dopustiti da se aktuelna kriza lomi isključivo preko leđa radnika, a da pri tome poslodavci sve čine da sačuvaju stečeni kapital, pri tome predlažući za radnike nepovoljna zakonska rješenja u ovim teškim vremenima, poruka je Saveza samostalnih sindikata BiH. 

VEZANO

UP FBiH: Hitno promijeniti odluku o broju osoba koje mogu boraviti u zatvorenim i otvorenim prostorima

urednik

U FBiH blokirano više stotina miliona KM jer Dom naroda FBiH nije imenovao članove Komisije

urednik

UPFBiH traži od vlada i kriznih štabova kantona da hitno riješe problem (ne)izdavanja rješenja o samoizolaciji

urednik