BIH

Sindikat zdravstvenih radnika o problemima u radu tokom pandemije

SARAJEVO, 3. novembra (FENA) - Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, na pres-konferenciji je ukazao na probleme s kojima se zdravstveni profesionalci u Federaciji BiH susreću tokom borbe protiv pandemije COVID-a 19. (Foto FENA/Almir Razić)

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine ukazao je danas na pres-konferenciji na probleme s kojima se zdravstveni profesionalci u FBiH susreću tokom borbe protiv pandemije COVID-a 19.

Sindikat, kako je rečeno, ne predviđa optimističan razvoj događaja ukoliko nedostaci prevladaju, a prvenstveno ističu problem nedostajućeg kadra u zdravstvu i njihove potrebne edukacije za rad s opremom u novonastalim okolnostima, prevashodno  medicinskih sestara. Nedostaje i higijeničara, ljekara te drugog osoblja, pa Sindikat traži dodatna zapošljavanja.

To trenutno onemogućava, odnosno usložnjava, kako je navedeno, uredba o embargu na nova zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH, pa ovaj sindikat traži povlačenje odredbi u dijelu koji se odnosi na zdravstveni sektor.

Također, u Sindikatu su mišljenja da u aktuelnoj pandemiji profesionalcima treba omogućiti da se njihova eventualna zaraza odnosno obolijevanje od COVID-a 19 tretira kao profesionalno oboljenje, s pravima koja proizilaze iz te kategorizacije.

-Ako problemi na koje je ukazano ovom prilikom potraju, odnosno medicinsko osoblje ne bude odgovarajuće zaštićeno na radu, posljedica može biti ‘izbacivanje iz stroja’ oko 4.500 zdravstvenih profesionalaca – kazao je na pres-konferenciji predsjednik Sindikata zdravstva FBiH Zijad Latifović.

Rekao je i da članovi Sindikata ne namjeravaju rješavati probleme štrajkom imajući u vidu da bi to ugrozilo građane tokom epidemije čije razmjere sve više prijete. Prema dostupnim podacima, trenutno je u Federaciji koronavirusom zaraženo oko 1.327 zdravstvenih radnika i saradnika, naveo je Latifović.  

Po njegovim riječima, neupitna je potreba hitnog dodatnog zapošljavanja najmanje 1.000 medicinskih sestara, oko 500 ljekara i nemalo drugog osoblja.

Uime članova Sindikata, uposlenika sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, prim. dr. Esad Brkić, šef intenzivne njege na Internoj klinici u Tuzli, kazao je da epidemija COVID-a pokazuje sve nedostatke zdravstvenog sistema ne samo kod nas i da nepravilnosti u ovakvim situacijama mogu nanijeti više štete nego koristi i pored borbe zdravstvenih profesionalaca.

Po njegovim riječima, prilike iziskuju vrhunsku organizaciju, optimizaciju raspoložive opreme i odgovarajuće opremljene prostore, kao i educirani kadar.

Brkić također dodaje da je iz sekundarnog sektora zdravstvene zaštite od članova ovog sindikata već deset posto njih bilo zaraženo koronavirusom ranije ili sada.

Uime članova Sindikata zaposlenih u primarnom nivou zdravstvene zaštite, prim. dr. Adisa Fakić, specijalistkinja otorinolaringolog u Tuzli, rekla je da na odjelu na kojem ona radi, na raspolaganju bude po kutija zaštitnih rukavica ikao je često mijenjanje neophodno ljekarima ove specijalnosti nakon što pregledaju pacijente.

Po njenim riječima, u aktuelnom širenju epidemije, neophodno je zaposliti još epidemiologa u FBiH, infektologa i medicinskih sestara tehničara.

VEZANO

Sindikati uposlenih u zdravstvu zahtijevaju rješenja

urednik

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH insistira na osiguranju političke volje za bolja radnička prava!

urednik

HP Mostar o pismu sindikata

urednik