BIH

Teret ekonomske krize izazvane pandemijom ne smije ‘pasti na leđa’ radnika

Sindikat trgovine Bosne i Hercegovine (STBiH) saopćio je da je 46 sindikata i organizacija civilnog društva iz četiri zemlje zapadnog Balkana usaglasilo i potpisalo Regionalnu deklaraciju o zaštiti prava radnika u čijem je fokusu nivo radnih prava u svim zemljama zapadnog Balkana u vrijeme pandemije kao i u odnosu na njene ekonomske posljedice.

Ovom Deklaracijom se od vlada zemalja iz koje dolaze potpisnici zahtijeva očuvanje kolektivnih prava, poštovanje propisa od poslodavaca i inisistira na multisektorskom i socijalnom dijalogu.

Potpisnice su usvojile niz zajedničkih zaključaka kao preduslova za ostvarenje dostojanstvenog rada tokom i nakon krize uzrokovane Covidom-19. Zaključeno je da sve vlade zemalja u regionu zapadnog Balkana prilikom donošenja ekonomskih mjera pokrenu konstruktivan dijalog sa sindikatima i da u ovaj dijalog budu posebno uključeni sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni pandemijom, kao i da se socijalno odgovornim reformama, poput pravičnijeg oporezivanja i privlačenja društveno odgovornih investitora, prevenira siromaštvo kao i  „eksplozija“ društveno-ekonomskih nejednakosti i sukoba u društvu. 

Također, kako je zaključeno, ni u kom slučaju ne smije se dozvoliti umanjenje radnih prava već da se, naprotiv, propisi unaprijede u skladu sa najvišim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije, te da se osiguraju adekvatne mjere zaštite sigurnosti i zdravlja za sve radnike i radnice.

Potpisnici ove Deklaracije su usaglasile i niz mjera koje se odnose na svaku od reprezentativnih zemalja. Kad je riječ o Bosna i Hercegovina, neki od specifičnih zaključaka su da u se narednim mjerama za stabilizaciju privrede i smanjenje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom osigura kontinuitet potrošnje kroz finansijske stimulacije, povećanje najniže plaće kao i zadržavanje plaća na nivou koji je bio 5.marta ali i druge mjere koje će imati za cilj zadržavanje postojećeg nivou primanja radnika i radnica u realnom sektoru.

Stav potpisnika je da je za BiH presudno da sastavni dio timova koji rade na prijedlogu ovih mjera moraju biti sindikati iz realnog sektora posebno sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni ekonomskim posljedicama pandemije. Potrebno je posebnu pažnju obratiti na radnike i radnice sa ugovorima na određeno vrijeme te kroz mjere Vlada u borbi sa ekonomskim posljedicama neophodno je stimulisati i finansijski podržati poslodavce da produžavaju ove ugovore.

Deklaracija će biti i zvanično upućena svim vladama u zemljama zapadnog Balkana, udruženjima poslodavaca i sindikalnim centralama kao i svim drugim ključnim akterima, saopćeno je iz Sindikata trgovine BiH. 

VEZANO

Radnici i poslodavci prekinuli socijalni dijalog

urednik

Sindikat zdravstvenih radnika o problemima u radu tokom pandemije

urednik

NA PRVOJ LINIJI FRONTA: Radnici u trgovinama predstavili svoju himnu

urednik