BIH

Traži se novi Zakon o zaštiti osobnih podataka BiH

Na posljednjoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2019. godinu, čiji je predlagač Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH. U vezi sa ovim Izvještajem usvojeni su zaključci kojim Zajedničko povjerenstvo predlaže domovima PS BiH da zatraže od Vijeća ministara BiH da, u roku od 60 dana, da suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, te da, do kraja tekuće godine, predloži novi Zakon o zaštiti osobnih podataka u BiH.

Zajedničko povjerenstvo usvojilo je i u dalju parlamentarnu proceduru uputilo Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i županijama FBiH sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, priopćeno je iz Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava.

Prihvaćena je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Alme Čolo koja glasi: ”Zastupnički dom PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede Odluku 854/2017 UN-ovog Odbora za borbu protiv mučenja (UNCAT) iz kolovoza 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji“.