BIH

Zbog otkrivene salmonele u Sarajevu će biti uništeno 56.280 brojlera

Veterinarski inspektori Županijske uprave za inspekcijske poslove SŽ su, s ciljem otkrivanja salmonele od značaja za javno zdravstvo, u posljednja dva mjeseca proveli monitoring na devet farmi tovne peradi u SŽ.

U okviru provedenog uzorkovanja i laboratorijsko-dijagnostičkog ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, prisustvo Salmonellae enteritidis potvrđeno je na četiri farme. S ciljem sprečavanja rizika po javno zdravstvo, donesena je mjera sanitarnog klanja ukupno 56.280 komada tovne peradi-brojlera, što je za 20 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Pooštrene mjere

Osim toga, na kontroliranim farmama su provedene i pooštrene biosigurnosne mjere, odnosno pojačano pranje, čišćenje, dezinfekcija, kao i zbrinjavanje prostirke, uz kontrolna laboratorijska ispitivanja.

Kako je u relativnom odnosu postotak nezadovoljavajućih rezultata značajniji u odnosu na 2020. godinu, radi osiguranja zdravstveno ispravne hrane za javnu potrošnju, nadziranje salmonela nastavljeno je i kroz uzimanje 430 uzoraka u pripadajućim djelatnostima. Riječ je o proizvodnji, preradi, doradi, distribuciji i maloprodaji mesa peradi i konzumnih jaja u SŽ, gdje nisu detektirane patogene bakterije.

Šest farmi

Službenim uzorkovanjem i laboratorijsko-dijagnostičkim ispitivanjem bilo je obuhvaćeno i šest sarajevskih farmi koka neslica, gdje su dobiveni zadovoljavajući rezultati ispitivanja na salmonele.

Iz inspekcije su upozorili sve subjekte u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije hrane, na nužnost provođenja općih i posebnih mjera higijene hrane, zasnovanih na principima HACCP sistema, kao i mjera samokontrole salmonela u hrani koju stavljaju na tržište.

“Potrošačima sugeriramo da je prilikom pripreme i upotrebe hrane nužno održavati zavidnu razinu kulture prehrane i higijene, uključujući adekvatnu termičku obradu namirnica prije konzumacije, a posebno pilećeg mesa i jaja, uz preporuku da obavezno slijede uputstva proizvođača na deklaracijama”, navedeno je u priopćenju.

Veterinarske inspekcije, radi zaštite zdravlja i interesa potrošača, će biti nastavljene i u predstojećem periodu. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, salmonela je najčešće izoliran uzročnik trovanja hranom u FBiH, kao i u zemljama regije i EU.