Vijesti BiH

CIK BiH: U vezi dodjele zamjenskih mandata isključivo postupamo u skladu sa zakonom

Centralna izborna komisija BiH saopćila je da je i danas predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH plasira u javnost dezinformacije u vezi dodjele zamjenskih mandata u Predstavnički dom PFBiH i tu aktivnost Centralne izborne komisije BiH navodi kao razlog odgađanja 3. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

– Zbog objektivnog i istinitog informiranja javnosti ističemo da je Centralna izborne komisija BiH je na 44. sjednici održanoj 5. juna 2023. godine donijela Odluku o prestanku mandata Vidović Feliksu i dodjeli mandata Maros Dajani sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta HDZ BIH, HSSSR,HSS, HSP BIH, HKDU, HSPAPAS, HDU, HSHB,HRAST, HNL i Odluku o prestanku mandata Plavčić Mirjani i dodjeli mandata Saraf Marku sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta HDZ BIH, HSSSR,HSS, HSP BIH, HKDU, HSPAPAS, HDU, HSHB,HRAST, HNL – navodi se u saopćenju CIK-a.

Dodaje se da su navedene odluke putem pošte proslijeđene imenovanima 7. juna 2023. godine.

Izjave o prihvatanju mandata kandidata Maros Dajane i Saraf Marka su dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH 12. juna 2023. godine.

– Do danas 21. juna 2023. godine do 14.00 sati, uvidom navedene predmete, utvrđeno je da u Centralnu izbornu komisiju BiH još uvjek nisu pristigle povratnice (dokaz o uručenju Odluke strankama u postupku), te da nije moguće utvrditi datum pravosnažnosti Odluke. Imajući u vidu navedeno, nisu stvoreni uslovi da se okonča postupak i izda Uvjerenje o dodjeli mandata za Zastupnički dom Parlamenta FBiH – pojašnjavaju iz CIK-a BiH.

Napominju da je potrebno da stignu četiri povratnice i to: Vidović Feliks -prestanak mandata; Maros Dajana – dodjela mandata; Plavčić Mirjana – prestanak mandata i Saraf Marko – dodjela mandata.

Takođe, dana 08. juna 2023. godine, Centralna izborna komisija BiH je donijela Odluku o prestanku i dodjeli mandata u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a nakon što je Damir Arnaut podnio ostavku na mandat zastupnika, dana 31. maja 2023. godine, te je mandat dodijeljen sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta Naša stranka, Nakaš Eniti. Nakaš Enita je dostavila 12. juna 2023. godine Izjavu o prihvatanju/odbijanju mandata kojom je odbila prihvatiti mandat zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, dana 10. juna 2023. godine.

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 14. juna 2023. godine donijela Odluku o dodjeli mandata Cvitanović Marku koji je prihvatio mandat, na propisanom obrascu Izjave o prihvatanju/odbijanju mandata, dana 16. juna 2023. godine (petak).

– Na temelju navedenog i po pravosnažnosti odluke, Centralna izborna komisija BiH je izdala Uvjerenje o dodjeli mandata, dana 19. juna 2023. godine (ponedjeljak), te je ono uručeno Cvitanović Marku danas, 21. juna 2023. godine. Ponavljamo, redovne, zakonom utvrđenene nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u vezi sa dodjelom zamjenskih mandata nemaju nikakve veze sa zakazivanjem sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Uvjerenja o dodjeli zamjenskog mandata se dostavljaju nakon pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH o dodjeli mandata – navodi se u saopćenju CIK-a BiH.