Vijesti BiH

Entitet se zadužio za dodatnih 75 milijuna KM

Ministarstvo financija RS-a objavilo je da je, sukladno Odluci o durogoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima, RS u ponedjeljak održala dvije aukcije obveznica kojima je osigurala ukupno 75 milijuna KM.

– Potražnja za vrijednosnim papirima je u oba trgovanja bila veća od ponude te je i ovaj put u trgovanju sudjelovalo više institucionalnih investitora, kao i fizička lica iz RS-a, Federacije BiH i zemalja EU-a, navode iz ministarstva.

Na Banjalučkoj burzi je prodano 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ta emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu euro. Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (sedam godina od dana registracije emisije), a kamata jednom godišnje. U okviru 60. emisije obveznica, prodano je 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, s rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od, također, 6,1% godišnje. Ti su vrijednonsi papiri emitirani u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje jednom godišnje, kao i kamata. Namjena sredstava prikupljenih emisijom obveznica je osigurati sredstva za Proračun Republike Srpske za 2023. – Stanje ukupnog duga RS-a, prema preliminarnim podacima, na dan 31.5.2023. godine iznosi 6.253,4 miliona KM, tj. 40,5 % BDP-a, dok stanje javnog duga iznosi 5.270,3 milijuna KM, tj. 34,1% BDP-a. Iz navedenog proizlazi da RS ima kapacitet sve svoje dospjele obveze izvršavati u roku i sukladno strateškom planu, poručuju iz Ministarstva financija RS.