Vijesti BiH

Je li Žarko Laketa prošao sigurnosne provjere prilikom imenovanja?

Organizacija Transparency International (TI) u BiH zatražila je od Ministarstva sigurnosti BiH i pripadajućeg Inspektorata informacije o imenovanju novog direktora Službe BiH za poslove sa strancima Žarka Lakete koji, prema medijskim navodima, nije prošao sigurnosne provjere i nema potrebno radno iskustvo za obnašanje te funkcije.

Ministarstvo, a ni drugi predstavnici Vijeća ministara, do danas nisu demantirali navode da ih je Inspektorat prije imenovanja izvijestio da Laketa ne ispunjava uvjete jer iza sebe ima pravosnažnu presudu za kazneno djelo, nema dozvolu za pristup tajnim podacima s oznakom “vrlo tajno” niti ima najmanje tri godine iskustva na poslovima vezanima za kretanje i boravak stranaca, ukazuje TI.

Kako je sporno imenovanje ipak izvršeno na posljednjoj sjednici Vijeća ministara, TI BiH je zatražio očitovanje rečenih institucija jer je nedopustiva praksa da osobe koje potencijalno ne ispunjavaju uvjete budu na čelu agencija za provedbu zakona.

-Ispostavi li se da je Vijeće ministara BiH ignoriralo upozorenja i stavove zvaničnih institucija i, unatoč tome, izvršilo nezakonito imenovanje, postoje indicije da su odgovorni takvim potezom počinili i djela koja ulaze u sferu kaznene odgovornosti. Poseban problem je što novi saziv Vijeća ministara, osim što nastavlja praksu javne stranačke raspodjele pozicija u institucijama koje bi trebale biti neovisne, u novi mandat ulazi s nizom spornih odluka i imenovanja bez provođenja zakonom propisanih procedura, čime se ponovo građanima šalje poruku da su institucije države plijen političkih stranaka i interesnih grupa i njihovih međusobnih dogovora, konstatira TI u BiH.