Vijesti BiH

Košarac: Za nas je prioritet zakon o Ustavnom sudu BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, iako je bilo predviđeno predloženim dnevnim redom, nije razmatralo Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Staša Košarac je nakon sjednice izjavio novinarima da je na kolegiju Vijeća ministara insistirao na tome da se povuče tačka kako je to pisalo u dnevnom redu – zakon o sudovima.

– Cijenimo da je sasvim druga formulacija prihvatljiva, to je zakon o sudu. Potpuno transparentno hoćemo da kažemo da iz domena akata koje treba da usvojimo iz domena pravosuđa, ne možemo razmatrati, i da je usaglašen, a znate da nije, zakon o sudu ni u jednom drugom aktu ako pritom nemamo pripremljen zakon o Ustavnom sudu BiH – kazao je Košarac.

Za nas je, dodao je on, prioritet zakon o Ustavnom sudu BiH.

– Na to nas obavezuju stavovi institucija Republike Srpske. Potpuno smo privrženi implementaciji zaključaka Narodne skupštine. U tom kontekstu, ne vidimo apsolutno nikakvu potrebu da parcijalno, iz aspekta pravosuđa i potreba donošenja određenih zakona koji proizilaze iz 14 prioriteta, prvo raspravljamo o zakonu o sudu, a da pri tome radna grupa još uvijek nije dostavila prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH – kazao je Košarac.

Vjerujem, naveo je on, da će radna grupa za pravosuđe, koja je u međuvremenu izvršila i dopunu sa kredibilnim članovima iz ustavno-pravnog dijelokruga, dostaviti Vijeću ministara u naradnih 15-20 dana taj novi tekst, odnosno novi tekst zakona o Ustavnom sudu.

– S obzirom na činjenicu da Ustavni sud nema svoj zakon, cijenimo da je to značajno važno, referirajući se na odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH – naveo je Košarac.