LOKALNO

Dodatnih 13 milijuna KM za sve tri bolnice, 7 milijuna za novu Pedijatriju

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) u ponedjeljak je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ-a u 2022. godini za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u, u iznosu od 13.000.000,00 KM. Hercegovačko-neretvanska županija zadužit će se kreditom kod Razvojne banke FBiH za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u ukupnomu iznosu od 13 milijuna KM i to: za opremanje Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 7.000.000,00 KM, za izgradnju, obnovu i opremanje više odjela Kantonalne bolnice ‘Dr. Safet Mujić’ 4.500.000,00 KM a za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1.500.000,00 KM. Riječ je o dodatnomu zaduženju, uz prethodni kredit za izgradnju, dogradnju i obnovu pobrojanih objekata, vrijedan 32 milijuna KM. Razdoblje otplate ovoga kredita je 12 godina.

Premijedr HNŽ-a Nevenko Herceg ponovio je tim povodom da su izgradnja i opremanje Pedijatrije SKB-a Mostar te planirani zahvati na zgradama i odjelima bolnice ‘Dr. Safet

Mujić’ i Opće bolnice Konjic projekti od iznimnoga značaja za sve građane. “Javnosti je poznato da je Vlada HNŽ-a u cijelosti na sebe preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvitak u visini od 32 milijuna KM za izgradnju i obnovu svih triju bolnica u županiji. Nakon ulaganja u izgradnju, prošle smo godine javno iskazali spremnost za preuzimanje obveza za dodatno kreditno zaduženje u visini od 13 milijuna KM za opremanje bolničkih kapaciteta kako ne bi došlo do zastoja u završetku tog važnog projekta. Ovom je odlukom omogućen dovršetak tog vitalnog projekta za još kvalitetniju zdravstvenu uslugu našim sugrađanima, u prvomu redu bolnicu dostojnu 21. stoljeća za najmlađe pacijente, gdje naravno mislim na novu suvremenu zgradu mostarske Pedijatrije, na što sam osobito ponosan“, poručio je premijer HNŽ-a.