LOKALNO

HNŽ: Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike do 2025. godine

MOSTAR – U prvom dijelu sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) je u srijedu usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažniju vezu prioriteta vladinih politika i Proračuna za 2023. godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje 2023.-2025. godine. Ministri su razmatrali i izradu Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. Godinu, u kontekstu čega je ocijenjeno nužnim zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu i razvojno-socijalnim te infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljalo se i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada HNŽ-a je dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022., kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Među ostalim, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike, za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.