LOKALNO

MOSTAR Zbog neodgovornih pojedinaca svaki dan nikne nova deponija

Grad Mostar i Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, u proteklom razdoblju, poduzimali su kontinuirane aktivnosti na uređenju javnih površina na kojima je bilo izvršeno nedozvoljeno odlaganje veće količine otpada.

Zbog neodgovornosti pojedinaca sve je više divljih deponija.

Njih je gotovo nemoguće iskorijeniti, jer usprkos akcijama čišćenja i apelima da se otpad odlaže na predviđena mjesta i da se čuva okoliš, uvijek se nađu oni koji se ogluše na upozorenja.

Komunalna poduzeća su izvršila čišćenje divljih deponija na lokacijama: uz cestu od kružnog toka prema Sokolu, uz mosta Franje Blaževića(Avijatičarski most) i Kosoru.

I dok se svijest pojedinih neodgovornih građana o čistoći grada još ne mijenja, stalne dojave savjesnih građana su korak više na putu ka čistijem Mostaru.