LOKALNO

Napredna platforma za ranu dijagnostiku moždanog udara

U organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), u sjedištu Vlade HNŽ-a je održana Prezentacija automatizirane platforme za ranu dijagnostiku moždanoga udara te je županijskim ministrima predstavljena njena uloga u terapeutskom zahvatu mehaničke trombektomije.

Vlada je za realizaciju te platforme izdvojila 300.000,00 KM financijske potpore, nadogradnja radiološkog informacijskog sustava je završena, a Platforma će biti korištena u produkciji u tri bolnice s prostora HNŽ-a: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Kantonalnoj bolnici ‘Dr. Safet Mujić’ i u Općoj bolnici Konjic.

-Na samom početku uspostave, Platforma je rezultirala pravodobnim otkrivanjem i skraćenom vremenskom intervencijom kad je u pitanju moždani udar, što je bio i cilj nadogradnje – da se, uz brzu dijagnostiku, smanji posljedice moždanoga udar“, kazao je tom prigodom resorni ministar  Goran Opsenica, podsjetivši na realizaciju četiri velika projekta vezana za unaprjeđenje zdravstvenih usluga za sve pacijente koji gravitiraju bolnicama u HNŽ-u, a provedeni su u mandatu ove Vlade.

To su Županijski program ranoga otkrivanja raka dojke (2019.-2022. i 2023.-2026.), Program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNŽ-u, automatiziranoj platformi za dijagnostiku pacijenata s moždanim udarom, te Automatizirana platforma za ranu i preventivnu dijagnostiku raka pluća.

Poručivši da u BiH jedino HNŽ pruža ovaj i za svjetske razmjere nov oblik usluge 24 sata tijekom cijele godine, detaljnu prezentaciju načina funkcioniranja automatizirane platforme za ranu dijagnostiku moždanoga udara te presudan značaj brzine i kakvoće dijagnostičkih mogućnosti u spašavanju života i oporavku pacijenta koji doživi moždani udar uradio je voditelj Odjela za intervencijsku radiologiju SKB-a Mostar dr. Gojko Bogdan, dok je v.d. predstojnika Kliničkoga zavoda za radiologiju SKB-a Mostar. V.d. predstojnika Kliničkog zavoda za radiologiju SKB-a Mostar dr. Vedran Markotić pohvalio je inicijative resornoga ministarstva i Vlade HNŽ-a.

-Mislim, prije svega, na screening mamografske preglede za žene, program umjetne inteligencije za ranu detekciju moždanoga udara na CT-u za pacijente te nedavno usvojen Financijski plan za screening program karcinoma pluća na području Županije. Razvidno je i iz današnje inicijative i prilike za prezentaciju rada Odjela za intervencijsku radiologiju da Vlada HNŽ-a pridaje veliki značaj razvitku radiodijagnostike i intervencijske radiologije u SKB-u i ovoj Županiji, ocijenio je.