LOKALNO

Održana konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ-a

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), kojeg je imenovala županijska Vlada, imenovano je devetero članova tog vijeća.

Prema rješenju Vlade, za predsjednicu Upravnog vijeća ZZO HNŽ-a imenovana je Alma Kevelj, te članovi Mario Kordić, Inga Marijanović, Mehmed Haznadar, Mile Volarić, Dragan Meter, Džafer Alić, Maid Pajević i Slavenka Markić.

Prije početka radnog dijela sjednice prisutnima se obradio direktor ZZO HNŽ-a Rade Bošnjak kazavši kako se nada će steći povjerenje novog saziva Upravnog vijeća koje imao od ranijeg saziva.

– Nadam se da ću steći povjerenje koje sam imao od stane ranijeg saziva Upravnog vijeća, jer smatram kako je povjerenje ključ za kvalitetno, neometano i uspješno funkcioniranje Zavoda, koji ima jednu od ključnih uloga u zdravstvenom sustavu ove županije, a sve na dobrobit naših osiguranika – poručio je Bošnjak.

Uspješan rad novom sazivu Upravnog vijeća poželio je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a Goran Opsenica kazavši kako očekuje da će Zavod u mandatu ovog Upravnog vijeća zadržati, ali i unaprijediti status najorganiziranijeg i najfunkcionalnije institucije.

Predsjednica Upravnog vijeća Alma Kevelj izrazila je uvjerenje kako će novoizabrani saziv Upravnog vijeća opravdati povjerenje koje mu je ukazala Vlada HNŽ-a.

U radnom dijelu sjednice Upravno vijeće Zavoda razmatralo je i usvojilo osam točaka dnevnog reda.

Članovi Vijeća razmatrali su Poslovnik o radu i Pravilnik o naknadi za rad i naknadi materijalnih troškova predsjednika i članova Upravnog Vijeća Zavoda, Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju prvostupanjskog Liječničkog povjerenstva za upućivanje na liječenje izvan HNŽ-a, Informaciju o izvršenju Programa rada Upravnog vijeća Zavoda za 2021. godinu, te Program rada Vijeća za 2022. godinu, priopćeno je iz ZZO HNŽ-a.