LOKALNO

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio Pravilnik o sveučilišnim ispravama

Sveučilište u Mostaru gradi e-Sveučilište, razdoblje koje počinje upravo uvođenjem sveučilišne iskaznice, čime će se omogućiti brži i jednostavniji rad.

Na 377. sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru usvojen je Pravilnik o sveučilišnim ispravama koje će Sveučilište u Mostaru izdavati studentima, akademskom osoblju angažiranom na Sveučilištu i nenastavnom osoblju u radnom odnosu na Sveučilištu.

Sveučilišne isprave u smislu ovog Pravilnika su sveučilišna iskaznica koja se izdaje u fizičkom i elektroničkom obliku te studentska knjižica koja se izdaje u elektroničkom obliku (e-indeks), priopćio je u nedjelju Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT).

Iskaznice će omogućavati pristup brojnim aktivnostima i lokacijama u kampusu te će imati NFC čip kojim se može kontrolirati ulaz u sveučilišne zgrade, urede i na parkirališta. Uz to, iskaznice omogućavaju nastavnicima i identifikaciju učenika, kao i provjeru statusa studenta putem QR koda.

Sa zajednicom većom od 11.000 studenata i 1.000 nastavnika i osoblja, iskaznica će služiti kao sredstvo za identifikaciju članova zajednice Sveučilišta u Mostaru.

Studentski centar Mostar će za svoje usluge koje pruža studentima koristiti Informacijski sustav sveučilišnih iskaznica – ISSI (issi.sum.ba) i sveučilišne iskaznice. ISSI je razvio Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru, a to je računalni sustav u kojemu se evidentiraju zahtjevi i sve promjene u vezi sa sveučilišnim iskaznicama.

Sveučilišna iskaznica i e-indeks izdaju se svakom redovitom i izvanrednom studentu preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih, poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) i poslijediplomskih specijalističkih studija, prilikom upisa na studijski program.

U priopćenju se ističe kako će Sveučilište u Mostaru biti prvo sveučilište u regiji koje će uvesti ovakav oblik identifikacije studenata te kako će sveučilišna iskaznica biti dio projekta Europske studentske iskaznice kojim je studentima omogućeno jednostavno i sigurno identificiranje i registriranje elektroničkim putem na visokoškolskim ustanovama u Europi (VIDEO).

“e-SUM iskaznice su projekt koji slijedi viziju koju smo postavili na početku, a ta vizija je da želimo biti lideri u digitalnoj transformaciji obrazovanja. Ovo je samo početak transformacije i ubrzo će se vidjeti rezultati projekata na kojima radimo zadnje tri godine, a Pravilnik o sveučilišnim ispravama i sve što ide uz njega su samo temelj svega”, kazao je Voditelj SUMIT-a, doc. dr. Tomislav Volarić.

Izdavanje sveučilišnih iskaznica obavljat će studentske referade korištenjem Informacijskog sustava Sveučilišta u kojemu će se evidentirati promjena statusa iskaznice i studenta.

Sveučilišna iskaznica u sebi će sadržavati već spomenuti NFC čip i QR kod te bi se korištenjem ovih tehnologija omogućio brži i jednostavniji rad studentskih referada, kraća čekanja u redovima, dok će se sveučilišna iskaznica koristiti i na drugim lokacijama koje imaju sporazume sa Sveučilištem.

Izradu sveučilišnih iskaznica radit će AKD – Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. iz Zagreba. Tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske koja proizvodi osobne iskaznice, putovnice, vize, vozačke i druge zaštićene tiskovine.

AKD izrađuje studentske iskaznice svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

“U izradi programskog rješenja i odabiru dobavljača za izradu sveučilišnih iskaznica kriterij su kvaliteta izrade i ispisa te sigurnost podataka”, navode u priopćenju iz SUMIT-a .

Ističu kako je to samo jedan od projekata s kojima Sveučilište u Mostaru ostvaruje svoju viziju kao moderno europsko e-Sveučilište i potvrđuje liderstvo u digitalnoj transformaciji obrazovanja.