LOKALNO

Usvojen Nacrt zakona o socijalnoj skrbi

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne skrbi, iznosi novčanih i drugih davanja te uvjete i postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, osnivanje i rad ustanova socijalne skrbi, financiranje prava iz socijalne skrbi, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi i ostvarivanje socijalnih prava u HNŽ-u. Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uvjetima. Dosadašnji način ostvarivanja tog prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 posto prosječne plaće u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 posto prosječne plaće u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu s poteškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom, taj je iznos povećan s dosadašnjih 15 posto na 20 posto iznosa prosječne plaće u FBiH. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH, a čija primjena otpočinje od 8. listopada 2022.