LOKALNO

VOLONTERSKI OSKAR HERCEGOVINE

Projekt udruge “Pravi Put” organizira u Hercegovini dodjelu nagrade pod nazivom “VOLONTERSKI OSKAR”. Volonterski Oskar je godišnja nagrada za nekoliko kategorija volontera/ku godine koja se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos na području Hercegovine,i šire.
Dodjeljivanjem “VOLONTERSKOG OSKARA” želimo istaknuti poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg volonterke i volonteri daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u Hercegovini i šire.

Kategorije za nagradu Volonterski Oskar su:

  • Volonter zajednice godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnostima utemeljenim u zajednici.
  • Volonter za okoliš godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnostima na temelju okoliša.
  • Njega volontera godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnosti na skrbi starijih,nemoćni i slično.
  • Mladi volonter godine – za svakog volontera do 28 godina
  • Sport volonter – za svakog volontera koji je radio i pridonio sportskoj aktivnosti.
  • Volonter za zaštitu životinja- za svakoga tko je pridonio zaštiti životinja
  • Volonter za zaštitu divljine- za svakog volontera ili grupe koji je radio i pridonio lokalnom divljini/prirodi i očuvanju
  • Volonter za kulturu-za svakoga tko je pridonio očuvanju kulturne baštine.

Molimo Vas da ispunjeni obrazac za prijavu i popratnu dokumentaciju najkasnije do 30.09. 2022. u papirnatom obliku pošaljete na sljedeću adresu:

Udruga „PRAVI PUT“
Ledinac 192, 88340 Grude
BiH

ili u elektroničkom obliku na e-mail:
[email protected]

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti s natpisom: ‘Za natječaj Volonterski Oskar – ne otvaraj’
Prijava u papirnatom obliku se može dostaviti poštom ili osobnom dostavom.
U slučaju izmjena, nadopuna i slično pratite na www.facebook.com/udruga.pravi.put www.udrugapraviput.com
Za sve nejasnoće i dodatne informacije kontaktirati na : [email protected]