Vijesti BiH

Ministrica civilnih poslova BiH i ambasador Italije razgovarali о europskom putu BiH

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak razgovarala je s ambasadorom Italije u Bosni i Hercegovini Markom Di Ruzzom o daljnjem jačanju bilateralnih odnosa dviju zemalje u područjima djelovanja Ministarstva civilnih poslova, saopćeno je.

Na sastanku je istaknuta izvrsna bilateralna suradnja Bosne i Hercegovine i Italije u svim područjima, s posebnim naglaskom na kulturnoj razmjeni. Ocijenjeno je da bi potpisivanje sporazuma o osnivanju italijanskog instituta za kulturu u Sarajevu moglo biti važan korak prema daljnjem jačanju kulturnih veza.

Na sastanku je istaknuto da Bosna i Hercegovina i Italija već imaju Sporazum o suradnji u području obrazovanja, kulture i sporta, koji se uspješno primjenjuje. Izražena je nada da će suradnja u ovim područjima i dalje jačati, s posebnim osvrtom na inicijative u oblasti sporta te na razmjenu mladih i razmjenu istraživača.

Ministarstvo civilnih poslova pozvalo je na iniciranje potpisivanja sporazuma o mobilnosti i mladima između dviju zemalja. Razmatrana je i mogućnost sklapanja bilateralnog sporazuma o suradnji u području socijalne sigurnosti.

Sastanak je bio prilika da još jednom bude naglašena važna uloga Italije u podršci Bosni i Hercegovini u raznim sektorima, prije svega u oblasti kulture, obrazovanja i zdravstva.

Posebno je naglašena podrška koju Italija pruža euroatlanskim procesima u Bosni i Hercegovini.